Ny busslinje från Solna centrum till Ör

Buss 509 Sundbyberg – Solna C kan dras in då resenärerna blivit färre sedan tvärbanan kom.
Buss 509 Sundbyberg – Solna C kan dras in då resenärerna blivit färre sedan tvärbanan kom.
Buss 509 mellan Sundbyberg – Solna C dras in och en ny busslinje föreslås från Solna centrum till Ör i Sundbyberg.
Det är några av förslagen som trafikförvaltningen i landstinget vill få igenom i Solna under nästa år.

Landstingets trafikförvaltning släppte för ett par veckor sedan sina förslag på förändrade busslinjer i länet. För Solnas del föreslås bland annat att buss 509 från Solna C till Sundbyberg dras in. Linjen går i dag mellan Danderyds sjukhus – Brommaplan.

Man har sett att bussresenärerna minskat då tvärbanan trafikerar samma sträcka och menar att de som vill ta 509:an till Brommaplan helt enkelt får ta tvärbanan till Sundbyberg C för att sedan byta till den nya linjen, kallad 129, som föreslås börja trafikera sträckan Sundbyberg – Brommaplan.

509:an skulle enligt förslaget i stället starta i Solna Centrum och köra via Frösundavik och Bergshamra med slutstation Danderyds sjukhus.

Ny linje till Ör

Trafikförvaltningen föreslår även att en ny linje, kallad 511, ska börja trafikera sträckan Solna C – Ör, via Hallonbergen, Duvbo, Sundbyberg C och Huvudsta. Linjen skulle även kunna gå över Ingentingområdet i Huvudsta om infrastrukturen är färdigställd där. I annat fall föreslås linjen köra via Armegatan, enligt landstingets förslag.

Man föreslår även en omdragning av linje 506 till att i framtiden gå mellan Sundbybergs station – Solna C – Karolinska sjukhuset – Odenplan.

Landstinget föreslår också att linje 302 får en extra avgång på vardagsmorgonen från Knalleborg till Solna station för att avlasta på stråket Ekerö centrum – Solna station.

Förslagen ska nu ut på remiss till alla kommuner och även till de funktionhindersorganisationer som trafikförvaltningen samarbetar med.

Större delen av de föreslagna förändringarna hoppas man kunna ta i bruk i december i år.

Fakta

Dessa linjer kan förändras:

Linje 509 Danderyds sjukhus – Brommaplan: Trafikförvaltningen föreslår att sträckan Sundbyberg – Solna C dras in då tvärbanan kör samma tur. 509:an föreslås i stället trafikera sträckan Solna C– Frösundavik – Bergshamra – Danderyds sjukhus. Nya linjen 129 föreslås ta över sträckan Brommaplan – Sundbyberg.

Trafiken via Ankdammsgatan föreslås minskas från nuvarande 15 till 30 minuters under mellan- och kvällstid i veckorna och dras in helt under helgerna då linje 512 kommer att trafikera sträckan.

Linje 511 Ör – Solna centrum: Linje 511 är en ny linje som föreslås ta över lågbelastade delar av dagens linjer 113, 504 och 506. Den nya linjen föreslås trafikera Ör – Hallonbergen – Duvbo – Sundbybergs station – Huvudsta – Solna C. Linjen skulle även kunna gå över Ingentingområdet i Huvudsta om infrastrukturen är färdigställd där. I annat fall föreslås linjen köra via Armegatan.

Linje 506 Sundbybergs station – Odenplan: Linjen föreslås ersättas av nya linje 511 i Ör samt av linje 504 på sträckan Hallonbergen – Sundbybergs station via Sundbybergs skola. Från Karolinska sjukhuset föreslår man att linje 506 tar över 507:ans sträckning till Odenplan. Linjens nya sträckning skulle då bli Sundbybergs station – Solna C – Karolinska sjukhuset – Odenplan.

Linje 113 Blackeberg – Sundbybergs station: Linjen föreslås bli kortare och enbart trafikera delen Blackeberg – Sundbybergs station. Delen Sundbybergs station – Huvudsta – Solna föreslås trafikeras av nya linje 511.

Linje 302 Brommaplan – Knalleborg: Linjen föreslås få en extra avgång under vardagar från cirka 07.40 från Knalleborg till Solna station för att avlasta på stråket Ekerö centrum – Solna station.

Linje 177E Solna station – Brommaplan: Linjen föreslås få förstärkning under  vardagar från cirka 08.31 mellan Solna Station –Brommaplan med linjenummer 177E.

Källa: Trafikförvaltningen i landstinget