Gullmarsplan kan få ny bussterminal

Utredningen för bytespunkt Gullmarsplan beräknas kosta 14 miljoner kronor.
Utredningen för bytespunkt Gullmarsplan beräknas kosta 14 miljoner kronor.
Gullmarsplan blir bytespunkt mellan blå, grön och gul linje när tunnelbanan har byggts ut.
Nu föreslås en utredning för att ta fram en ny bussterminal vid Gullmarsplan.

Gullmarsplan kommer att bli en ännu större knutpunkt i framtiden. Gullmarsplan blir bytespunkt mellan blå, grön och gul linje när tunnelbanan har byggts ut. Dessutom ska bussterminalen byggas ut.

Nu föreslås att det görs en utredning under året om en ny bussterminal på Gullmarsplan. Utredningen ska ta fram underlag för behov och möjliga alternativ för bussterminalen. Utredningen ska också titta på vilka kompletterande investeringar som behövs för bytespunkt Gullmarsplan.

Landstinget ska utreda konsekvenserna för den befintliga bussterminalen och förutsättningar för att erbjuda fullgod trafiklösning under genomförande av den utbyggda tunnelbanan.

Utredningen för Bytespunkt Gullmarsplan pågår och beräknas kosta 14 miljoner kronor.

Trafiknämnden fattar beslut om utredningen den 10 april.