Här är nya busstrafiken i Botkyrka och Salem

Buss i Salem. SL
I Salem blir det tätare trafik mellan Nytorp och Tumba station i rusningstrafik.
Buss i Salem. SL. Keolis.
I Salem blir det tätare trafik mellan Nytorp och Tumba station i rusningstrafik.
Flera förändringar är att vänta i busstrafiken i Botkyrka och Salem efter den 10 december.
Här är hela listan med förändringar, bland annat väntar en ny linje på helgnätter mellan Stockholm och Tumba och Storvreten.

 Varje år ser SL och dess trafikutförare över tidtabellerna för bussar, tunnelbana, pendeltåg och annan kollektivtrafik. Nu är det klart vilka tidtabeller som kommer att gälla det kommande året, från och med 10 december.

En person gripen efter branden i Salem

Ny nattlinje

I 16 av länets kommuner får 64 busslinjer utökat antal turer. I Botkyrka sker flera förändringar. Bland annat införs en ny linje på helgnätter som går mellan Stockholms C och Tumba och Storvreten. I Salem berörs en linje, mellan Nytorp och Tumba station. Den får tätare trafik i rusningstrafik. (Läs om alla förändringar nedan)

Förändringarna av trafiken bygger bland annat på statistik över stockholmarnas resvanor, nya bebyggelseplaner samt synpunkter och önskemål från kommunerna. 

Fakta

Botkyrka - förändringarna för alla kommundelar

Linje 172 Norsborg –Skarpnäck

Linjen utökas på hela sträckan under sommaren till 12-minuterstrafik. Linjen får även 6-minuterstrafik på sträckan Högdalen till Fittja och under högsommaren får sträckan Högdalen till Fittja 12-minuterstrafik istället för 7,5-minuterstrafik.

Linje 702 Hallunda C – Kvarnhagen

Linjen får helgtrafik mellan Fittja och Kvarnhagen mellan ca kl. 10.00–18.00.

Linje 716 Tumba station – Bremora

Linjen får en timmes längre trafikeringstid under lördagar och söndag och sammanfaller med pendeltågets trafikeringstid eftersom en ny nattlinje 796 inrättas. Så länge pendeltågen trafikerar så körs linje 716 därefter tar linje 796 över.

Linje 717 Tumba station – Bremora
Tidtabellen justeras för att passa till nya pendeltågstidtabellen. Linjen får en tur mindre som ersätts av linje 716.

Linje 719 Tumba station – Skäcklinge
Tidtabellen justeras för att passa till nya pendeltågstidtabellen. Linjen får en tur mindre mot Skäcklinge i slutet av morgonrusningen som ersätts av linje 716.

 Linje 721 Tullinge station – Riksten (- Lida)
 Linjen får under vardagar en ny avgång från Riksten. Det innebär att trafiken startar 30 minuter tidigare än dagens tidtabell. Några turer till/från Lida övertas från linje 721X.

Linje 721X Tullinge station – Riksten (- Lida)

Linjen får tätare trafik mellan ca kl. 18.00–20.00 lördagar och söndagar, från 60 minuters trafik till 30 minuters trafik. Några turer till/från Lida flyttas över till linje 721.

Linje 722 Tullinge station – Huddinge sjukhus

Tidtabellen justeras för att passa till nya pendeltågstidtabellen. Linjen får ytterligare en tur måndat till fredag.

Linje 723 Tullinge station – Tullinge kyrka

Tidtabellen justeras för att passa till nya pendeltågstidtabellen. Linjen minskas med två turer.

Linje 725 Nytorp – Tumba station

Linjen får tätare trafik under rusning mellan Nytorp och Rönninge, från 30-minuters trafik till 15-minuters trafik. Tidtabellen justeras för att passa till nya pendeltågstidtabellen. En ny tur tillkommer på sträckan Rönninge till Tumba och en tur och retur dras in mellan Rönninge och Nytorp.

Linje 727 Tumba station – Skanssundet

Linjen får en ny avgång tur- och retur mellan ca kl. 18.30–22.30.

Linje 791 Stockholms C – Södertälje centrum

Helgturerna som slutar vid Tumba station dras in och ersätts av en ny linje 796.

Linje 795 Fittja – Tumba station – Storvreten (-Bremora) – Tumba station – Fittja
Linjen får förändrad linjesträckning och trafikerar sträckan Fittja till Tumba station. Trafiken söder om Tumba ersätts av en ny linje 796.

Ny linje 796 Stockholms C – Huddinge – Tumba station – Storvreten (- Bremora) – Tumba station
En ny nattlinje 796 införs på helgnätter. Den ersätter de turer på linje 791 som slutar vid Tumba samt sträckan Tumba – Skäcklinge – Bremora. Motsvarande trafik på linjerna 791 och 795 dras in samt så får linje 716 en timmes längre trafikeringstid så att den sammanfaller med pendeltågens trafikeringstid.

Källa: Ur SL:s dokument
Fakta

Salem - förändringarna för busstrafiken

Linje 725 Nytorp – Tumba station

 Linjen får tätare trafik under rusning mellan Nytorp och Rönninge, från 30-minuters trafik till 15-minuters trafik. Tidtabellen justeras för att passa till nya pendeltågstidtabellen. En ny tur tillkommer på sträckan Rönninge till Tumba och en tur och retur dras in mellan Rönninge och Nytorp.
Källa: Ur SL:s dokument.