C vill satsa på superbussar

stockholm Centerpartiet vill ha snabbussar och tunnelbana i stället för spårvagnar. I ett utspel klargör miljölandstingsrådet Gustav Hemming att partiet är emot spårvagnar i innerstaden. Han hänvisar till att linje 4 med över 600 000 resande varje dag är Sveriges populäraste busslinje.

– Flera partier vill konvertera blåbussarna till spårvagn, men spårvägsinvesteringar är dyra, tar tid och kräver stora ingrepp i gatu- och stadsmiljön. Dessutom riskerar spårväg att tränga ut eller senarelägga investeringarna i utbyggd tunnelbana, säger han.