Citybanan är färdigsprängd

stockholm I sex år har det sprängts för Citybanan under Stockholm. Totalt har 4,3 miljoner ton berg – motsvarande 30 Hötorgsskrapor – sprängts bort för den sex kilometer långa pendeltågstunneln och de två nya stationerna.

Nu är explosionerna över. Sedan starten har 9 846 sprängningar genomförts.