Försöket att använda bilfält till cykelbana förlängs

Försök med breddad gc-väg Stadsgårdsleden kan förlängas
Försöket med använda ett bilfält för en bredare gång- och cykelväg förbi Fotografiska museet kan förlängas till 2024.
Nu står det klart att försöket med den tillfälligt breddade gång- och cykelvägen förbi Fotografiska museet på Stadsgårdsleden ska förlängas till 2024. Klubbat i trafiknämnden.

Under 2018 och 2019 byggs en cirka 500 meter lång sträcka mellan Viking lines färjeterminal och Fotografiska museet ut till en permanent gång- och cykelväg.

Trafiknämnden har tidigare även beslutat om att en cirka 200 meter lång sträcka förbi Fotografiska museet ska byggas om och breddas för gång- och cykeltrafik, som en provisorisk lösning under Slussen-ombyggnaden.

För detta försök har ett bilkörfält tagits i anspråk.

Nu kommer den provisoriska lösningen förbi Fotografiska att förlängs till år 2024. Det klubbades av trafiknämnden 13 juni.

”Tester visar att det fungerar”

– Om man tar i anspråk ett körfält måste man strypa trafiken ut från stan, då har man gjort tester om det klarar det trafikflödet. Vi har gjort uppföljningar och de visar att det fungerar med det flödet i dag, säger Johan Johansson Vanhatalo, enhetschef trafikkontoret Stockholms stad.

Under försökstiden har en så kallad tungbarriär placerats ut vid Fotografiska för att avskilja biltrafiken från gång- och cykeltrafik.

– Nu planerar vi att sätta dit en mer permanent lösning fram till 2024, säger Johan Johansson Vanhatalo.