Cykelbanans framtid säkras

Cykelbanan längs Roslagsvägen får maka på sig när nya hus byggs i Albano. Men flytten gör också att banan breddas.
Cykelbanan längs Roslagsvägen får maka på sig när nya hus byggs i Albano. Men flytten gör också att banan breddas.
Cykelbanan längs Roslagsvägen får maka på sig när nya hus byggs i Albano. Flytten gör också att banan breddas - men först om flera år.

När Albano byggs om och får fler bostäder kommer delar av den nuvarande cykelbanan längs Roslagsvägen att försvinna. Detta eftersom den nya fastighetsgränsen hamnar mitt i cykelbanan.

Men nu har staden kommit på en lösning som gör att banan skonas genom att flytta på den och göra den en meter bredare.

I dag är gång- och cykelbanan fyra meter bred och går precis intill den stora bilvägen. Men sträckan mellan Kräftriket och Bellevueparken måste nu flyttas några meter bort från vägen och in mot Albano för att få plats.

I framtiden kommer den därmed att omgärdas av grönska på båda sidor och den blir dessutom fem meter bred enligt trafikkontorets förslag till inriktningsbeslut.

Men flytten kommer att dröja till 2018-2019. Projektet väntas kosta elva miljoner kronor. Hur man ska lösa cykelpendlandet under flytten redovisas inte i tjänsteutlåtandet.