Nya cykelbanorna i Hornstull är försenade

Visionsbild över nya cykelfält på Långholmsgatan.
Visionsbild över nya cykelfält på Långholmsgatan.
Bilfält på Långholmsgatan ska ge plats åt nya cykelbanor.
Bilfält på Långholmsgatan ska ge plats åt nya cykelbanor.
Här byggs första etappen nya cykelbanor.
Här byggs första etappen nya cykelbanor.
De skulle stå klara i vintras – men än får cyklisterna på Långholmsgatan vänta på sina nya banor.
Nya beskedet är att de står färdiga först till sommaren.

För ungefär ett år sedan drog bygget i gång med att göra nya cykelbanor på Långholmsgatan, vid Hornstull.

Ett bilkörfält, en bussfil och en del parkeringar ryker för att ge plats åt två nya enkelriktade cykelbanor på sträckan mellan Västerbron och Folkskolegatan. Det ska även byggas ett nytt mindre torg i korsningen Högalidsgatan och Verkstadsgatan.

Banorna är försenade

Denna första etapp av de nya cykelbanorna skulle vara på plats redan i slutet av januari – men bygget har dragit ut på tiden. Nu är beskedet att de kommer stå klara i juni istället.

– Dels har vi inte varit nöjda med hur entreprenören skött arbetet i början av projektet. Dels har det varit mera komplext än vad vi trott, säger Valentina Gonzales, projektledare på trafikkontoret.

Förseningen kommer enligt henne inte innebära några extra kostnader. Budgeten beräknas fortfarande till 35 miljoner kronor.

Poppis cykelstråk

Långholmsgatan är ett av stans mest använda cykelstråk med runt 10 000 cyklister per dygn under högsäsong.

Sträckan mellan Västerbron och Folkskolegatan är ett första steg. I nästa steg byggs en fortsättning på cykelbanorna mellan Folkskolegatan – Liljeholmsbron.

Detta kommer att ske när Liljeholmsbron renoveras, tidigast 2019.

Fakta

Bilar ger ny plats åt cyklister

Långholmsgatan får separerade – och enkelriktade – 2,25 meter breda cykelbanor i respektive riktning.

Ett bilkörfält i sydlig riktning och ett busskörfält i nordlig riktning försvinner för att få plats med de nya cykelbanorna.

Gaturummet kommer samtidigt få en mjukare framtoning genom nya planteringar och plats för nya uteserveringar.

En ny gågata skapas där lokalgatan mellan Högalidsgatan och Verkstadsgatan ligger idag. Parkeringarna försvinner och platsen får nya planteringar, sittytor, cykelställ samt ny belysning.

Trafiksignalen i korsningen Högalidsgatan–Långholmsgatan ersätts av en genomgående gång- och cykelbana för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter.

En ny genomgående gång- och cykelbana skapas även på andra sidan Långholmsgatan i korsningen med Pålsundsbacken. Busshållplatsernas väntytor breddas och rensas. På bägge sidor leds cykelbanan bakom hållplatslägena.

Kostnad: 35 miljoner kronor

Sträckan från Folkskolegatan söderut till Liljeholmsbron kommer att genomföras som en etapp två i samband med att bron renoveras och gatan får ny utformning. Oklart när detta blir.

Källa: Trafikkontoret