Ny cykelbro mellan Gamla stan och Tegelbacken

Så här skulle pontonbron kunna se ut. Vy från Tegelbacken med Centralbron till höger.
Så här skulle pontonbron kunna se ut. Vy från Tegelbacken med Centralbron till höger.
Ritningen på pontonbron syns mellan Vasabron om Centralbron.
Ritningen på pontonbron syns mellan Vasabron om Centralbron.
En flytande bro bara för cyklister – eller breddning av cykelfältet på Vasabron.
Det är trafikkontorets förslag på hur det ska bli enklare att cykla mellan Gamla stan och Tegelbacken.

Ett av Stockholms viktigaste cykelstråk är det som går mellan Slussen och Tegelbacken, enligt staden.

Men i dag är det både trångt och bitvis svårt att cykla sträckan. Bland annat är det krångligt att ta sig mellan Gamla stan och Tegelbacken.

Det vill trafikkontoret ändra på, och går nu vidare med att utreda två förslag.

Ny pontonbro

Det ena innebär en helt ny pontonbro, som skulle byggas väster om Strömsborg.

– Dit skulle man kunna leda all cykeltrafik. En ren och fri koppling mellan Riddarholmen och Tegelbacken, säger Henrik Söderström, handläggare på trafikkontoret.

Bron behöver flyta på pontoner eftersom en tunnelbanetunnel går precis under vattenytan, vilket gör det svårt att bygga brostöd.

Bredare cykelbana på Vasabron

Det andra förslaget är att man breddar den befintliga cykelbanan på Vasabron.

Vilket förslag det än blir bör man också bredda cykelbanan vid Riddarholmskanalen, slår trafikkontoret fast.

– Den är väldigt smal nu, säger Henrik Söderström.

Trafiknämnden ska på sitt nästa möte klubba igenom planerna att gå vidare med utredningen. Tidigast nästa år kan politikerna ta ställning till vilket av förslagen det blir.

Vänta flera år

Tidsplanen för projektet är 2019-2026. Cykelförbindelsen mellan Gamla stan och Tegelbacken kommer att byggas först när nya Slussen är på plats och renoveringen av järnvägsbron i centrala stan, den så kallade Getingmidjan, är klar.

Breddningen längs Riddarholmskanalen kan däremot dra igång tidigare, kanske redan år 2019.

Notan delas med staten

Kostnaden för nya förbindelsen mellan Gamla stan och Tegelbacken ska delas mellan staden och staten, något som spikades i Sverigeförhandlingen i april 2017.