Staden nöjd med cykelfälten på Kungsholms strand

Cykelfältet går mellan Igeldammsgatan och Fridhemsgatan på Kungsholms strand.
Cykelfältet går mellan Igeldammsgatan och Fridhemsgatan på Kungsholms strand.
Trafiklösningen är den första i sitt slag i stadsmiljö i Sverige. 
Trafiklösningen är den första i sitt slag i stadsmiljö i Sverige. 
Säkrare för cyklisterna – och billigare än beräknat.
Trafikkontoret ger de nya cykelfälten på Kungsholms strand tummen upp.

För ett år sedan blev de nya cykelfälten färdigbyggda på Kungsholms strand, mellan Igeldammsgatan och Fridhemsgatan. Det som tidigare var två vanliga bilfält har nu kompletterats med en rödmålad vägren med cykelsymbol i båda riktningarna.

Staden ger tummen upp

Trafikkontoret har nu gjort en slutredovisning av projektet, som de konstaterar blev lyckat.

Cyklisterna har, enligt staden, fått det enklare att ta sig fram, korsningen vid Fridhemsgatan har fått en ny överfart som anses vara trafiksäker och dessutom blev bygget billigare än beräknat, det kostade 4 miljoner istället för 6.

Så här är trafikflödet tänkt att gå på gatan. Illustration: Stockholms stad

Unikt i landet

Trafiklösningen är den första i sitt slag i stadsmiljö i Sverige. Staden gjorde redan 2015 ett försök på samma plats och inspiration har hämtats från bland annat Nederländerna.

Förlorarna på de nya cykelfälten är parkerande bilister, då runt 40 parkeringsplatser har rykt för Kungsholms Strandsborna. En busshållplats har även flyttats från Kungsholms strand till Inedalsgatan.