Så ska cykeln bli en del av kollektivtrafiken

Lånecykel, SL-kort? Bilden är ett montage.
Kommer någon nappa på landstingets erbjudande om SL-kort och cyklar?
Stockholm är snart ett tramptag närmare ett enhetligt hyrcykelsystem. Landstinget öppnar nu för att SL:s biljettsystem och reseplanerare kan användas av kommuner och företag för att hyra ut cyklar.

Mitt i Stockholm har tidigare berättat om landstingets planer på ett enhetligt hyrcykelsystem i länet. En utredning är nu klar och enligt den ska landstinget inte stå för inköp av cyklar, inte heller en upphandling av dem.

Det blir kommunerna som får sköta den biten. Men landstinget har ändå en mycket viktig roll att spela enligt utredningen.


Läs mer: Utreder: Låna cykel med SL-kortet


Kristoffer Tamsons (M), landstingsråd med ansvar för trafik, är nöjd och glad över de förslag som trafiknämnden ämnar besluta om i nästa vecka.

Ett cykelsystem i kombination med kollektivtrafiken är efterlängtat och efterfrågat, menar han.

– Jag tror att det här är ett beslut som vi ska kunna fatta i bred politisk enighet, säger Kristoffer Tamasons (M).

Han summerar förslaget i tre punkter. Det här ska landstinget göra för att möjliggöra ett hyrcykelsystem i Stockholms län:

  • Öppna biljettsystemet och göra det möjligt att knyta betalningen till exempelvis SL-kortet eller SL:s app.
  • Samarbeta med kommunerna om lokalisering och visa på bra kollektivtrafikpunkter där cyklarna kan finnas.
  • Erbjuda bättre och integrerad information om var cyklarna finns – genom skyltar eller i SL:s app ”Reseplaneraren”.

Kristoffer Tamsons (M) kallar det för ett erbjudande till kommuner, näringsliv och entreprenörer.

– Det är ett konkret erbjudande där vi erbjuder möjligheten att kunna knyta ihop ett cykelsystem till SL:s biljettsystem för att både underlätta betalning och integrera cyklar med kollektivtrafiken, säger han.

Om Stockholms stad – som ska omförhandla sina hyrcyklar under 2017 – nappar på SL:s erbjudande kan hyrcykel på SL-kortet bli verklighet redan nästa år.