Min lokala hjälte

Cykelnätet byggs ut för långsamt

Cykelnätet skulle behövas byggas ut dubbelt som snabbt som i dag.
Cykelnätet skulle behövas byggas ut dubbelt som snabbt som i dag.
Cykelnätet i Stockholms läns byggs i dag ut för långsamt för att nå målet i den regionala cykelplanen. Takten skulle behöva dubbleras. Det visar en ny rapport.

Fler cyklar i länet och fler kommuner tar fram cykelplaner som tar avstamp i den regionala cykelplanen för Stockholms län. Men cykelnätet byggs ut för långsamt för att nå målet i cykelplanen – att alla regionala cykelstråk ska vara utbyggda och färdiga år 2030.

Cykelnätet skulle behöva byggas ut dubbelt som snabbt som i dag. Cirka 50 kilometer skulle behöva åtgärdas årligen. Förra året var siffran 28,5 kilometer – en ökning med 14 procent jämfört med året innan.

Det visar det regionala cykelbokslutet som publicerades i går. Rapporten är beställd av Trafikverket, Länsstyrelsen och Stockholms läns landsting genom det regionala cykelkansliet som startades i höstas.