Min lokala hjälte

Cykelnätet byggs ut

Upplands Väsby kommun får nu fler gång- och cykelbanor.
Upplands Väsby kommun får nu fler gång- och cykelbanor.
Satsningen på bättre cykelbanor börjar nu märkas i kommunen.
Både på Centralvägen och vid Eds allé sätts spaden i marken för framtida cykelbanor.

Under veckan börjar en ny gång- och cykelbana byggas mellan Runbyskolan och Eds allé via Bergaplan.

Trygghetskänslan på sträckan ska också höjas genom att rensa bort sly. Arbetet väntas pågå fram till mitten på december.

Även på Centralvägen börjar i veckan ett arbete med att förbättra gång- och cykelbanan. Marksten ska bytas ut mot asfalt och gång- och cykelbanan ska tydligare skiljas åt med linjer.

Som Mitt i Väsby tidigare har berättat ska också gång- och cykelvägen på Valhallavägen i Odenslunda förbättras. Det är ett omfattande arbete som väntas pågå fram till våren 2017.