Fler cyklade i Nacka under hösten

Under oktober ökade antalet cykelpassager vid sex mätpunkter i Nacka med tio procent
Under oktober ökade antalet cykelpassager vid sex mätpunkter i Nacka med tio procent
Att ta sig fram på cykel blir allt populärare i Nacka.
Under oktober ökade antalet cyklister som passerade förbi någon av de sex mätstationerna i kommunen med tio procent, till totalt drygt 146 000 passager. 

Mest trafikerade mätpunkten är mätpunkten på Sicklavägen. Från 30 september till 29 oktober passerade 81 214 cyklister platsen, eller drygt 2 700 per dygn, eller 112 per timme, eller knappt två cyklister per minut.

Mätstationerna som registrerade näst mest passager är mätstationen på Sickla allé/Sickla strand med 20 450 passager, och Järlaleden med 19 906 passager.

Färre passager i Björknäs

På de övriga mätstationerna var antalet passager de här:

Värmdövägen vid Nacka forum 16 677 passager

Värmdövägen i Björknäs 8 524

På den sjätte mätplatsen, Kvarnholmen, finns ingen registrerad passage för perioden.

Totalt från 30 september fram till 29 oktober räknades 146 771 förbipasserande cyklister in.

Under samma period i oktober 2017 räknades 133 640 förbipasserande cyklister in på de sex mätstationerna.

En cyklist varannan minut

Om ökningen i antalet cykelpassager håller i sig under vintern återstår att se. Förra vintern, mellan november och februari, registrerades 116 340 passager på Sicklavägen, eller dryg 900 passager per dygn.