Cyklister får mer plats vid Örbyleden

Den gamla cykelvägen utmed Örbyleden har snart gjort sitt.
Den gamla cykelvägen utmed Örbyleden har snart gjort sitt.
Här blir det tre meter bred cykelbana och två meter bred gångbana.
Här blir det tre meter bred cykelbana och två meter bred gångbana.
Gubbängsfältet ska bli sportfält – det kan cyklisterna tacka för.
Den slingriga cykelvägen över fältet ersätts med 700 meter rak, bred cykelväg längs Örbyleden. Våren 2019 ska den vara klar.

Trafiknämnden väntas klubba ett genomförandebeslut om cykelsatsningen på sitt nästa möte den 23 november. Det innebär att en fem meter bred, separerad gång- och cykelbana anläggs utmed Örbyleden.

Sträckan är cirka 700 meter lång och löper mellan Lingvägen och Nynäsvägen. Vid Nynäsvägen kommer den att ansluta till nord-sydliga Farstastråket.

Bollplaner där nuvarande cykelväg går

Bakgrunden till satsningen är att nuvarande cykelväg över Gubbängsfältet måste flyttas när nya rugby- och konstgräsplaner anläggs på fältet. Det kan dock bli aktuellt att även anlägga en mindre gång- och cykelväg av parktyp på fältet. Det skriver trafikkontoret i sitt tjänsteutlåtande.

Framtidens Gubbängsfält enligt detaljplanen. Tre nya bollplaner och cykelstråket längs Örbyleden markeratmed gult.

 

Rugbydamer på väggarna

I projektet ingår också en förlängning av gångtunneln under Örbyleden. Tunnelns väggar får konstnärlig utsmyckning i form av bilder på det damrugbylag som får Gubbängsfältet som ny hemmaplan.

Gångtunneln förlängs och får väggarna dekorerade med bilder av damrugbyspelare.

Enligt tidplanen ska arbetet med det nya cykelstråket påbörjas sommaren 2018 och vara klart våren 2019. Kostnaden är beräknad till 24 miljoner kronor.