Därför kommer tågen försent

SL förklarar förseningarna på Roslagsbanan.
SL förklarar förseningarna på Roslagsbanan.
Tågen på Kårstalinjen har drabbats av flera förseningar den senaste tiden. Nu har SL gått ut med en förklaring till problemen.

Pendlare som åker med Roslagsbanans Kårstalinje har vid upprepade tillfällen drabbats av att tågen blivit försenade. Tiderna har varierat, men oftast har det handlat om förseningar på mellan fem och sju minuter.

Enligt SL beror förseningarna på att delar av spårsträckningen är i dåligt skick. Mellan Frösunda och Ekskogen ska banan vara i så illa skick att tågen sänker hastigheten från 70 km i timmen till 50 km.

Det ger någon minuts försening, något som i sin tur påverkar tågmöten vilket ökar förseningarna ytterligare. Förseningarna drabbar sedan även Österskärslinjens tåg när spåren flätas samman i Roslags-Näsby.

– Det är beklagligt att vi dras med de här förseningarna och tyvärr har vi ingen bra lösning. De alternativ som finns är att köra trafiken glesare, eller att vända tågen i Lindholmen och ersätta sträckan till Kårsta med buss. Men vi bedömer båda alternativen som en sämre lösning än att köra full trafik med viss försening, säger Tanja Backman, affärsområdesansvarig för Roslagsbanan på SL, i ett press meddelande.