Inga fler direktbussar till city

Landstinget väntas avslå flera förslag om kollektivtrafiken i Nacka och Värmdö.
Landstinget väntas avslå flera förslag om kollektivtrafiken i Nacka och Värmdö.
Vänsterpartiets förslag var att det skulle bli enklare för Nacka- och Värmdöborna att åka direktbuss till city. Men förslagen väntas röstas ner av landstinget. Det blir inga direktbussar till cityterminalen.

Trafiknämnden i landstingets väntas nästa vecka avslå flera förslag som Vänsterpartiet för fram i samband med Slussens ombyggnad, för att underlätta för kollektivresenärer som reser med buss från Nacka och Värmdö.

Ett av V-förslagen är att låta fler citybussar gå direkt från Nacka och Värmdö till Cityterminalen via centralbron.

Men enligt ett utlåtande från landstingets tjänstemän begränsar trängseln under rusningstid möjligheten att öka antalet citybussar och fler direktbussar skulle inte ge kortare restid.

Nytt busskörfält löser inget

Även förslaget att lägga om busskörfältet från Londonviadukten för att minska antalet rödljus som bussarna möter på Stadsgårdsleden, får tummen ned. Att låta bussarna gå på södra sidan av Stadsgårdsleden vid Tegelviksslingan är enligt utlåtandet ett sämre alternativ än nuvarande trafiklösning då det ger längre restider för alla trafikslag, inklusive bussarna.

V vill också att landstingspolitikerna säger ja till öppen spärrlinjen i Slussens norra entré under rusningstid för att avhjälpa trängseln. Men också här blir det nej, här hänvisar tjänstemännen till analyser av personflöden som visar att trapporna till tunnelbanans perronger är den trånga sektorn, att öppna spärrlinjen skulle öka trängseln.

Nej till vindskydd

Vänsterpartiet föreslår även ett tak- och vindskydd byggs på den provisoriska bussterminalen som ska finnas under flera år på Stadsgårdskajen.

Här är beskedet från utredarna att den provisoriska bussterminalen får ett åtta meter brett plåttak som täcker samtal hållplatser. Att även bygga ett vindskydd skulle däremot inskränka på kör- och gångytor och därför föreslår tjänstemännen ett nej till vindskydd.

Trafiknämnden väntas också säga nej förslaget att ha en bärgningsbil i beredskap på Stadsgårdsleden. Keolis har redan ett avtal med ett bärgningsföretag som har beredskap i närheten av Slussen under rusningstid.

Redan bättre trafikflöde

V ville också ge bussförare möjlighet att övningsköra i ombyggnadsområdet i Slussen. Med över 700 förare och sex olika busstyper går det inte att ge alla bussförare möjlighet att övningsköra i området, skriver tjänstemännen, och påpekar att en satsning på fler yttre  trafikledare har gjorts som har haft positiv effekt på trafikflödet i bussterminalen under rusningstid.

Skrivelsen från Vänsterpartiet ska behandlas på trafiknämndens sammanträde nästa tisdag.

Läs mer om Nacka: Lastbil rullade ner i Sicklasjön

Läs mer om Nacka: 19-åring åtalas för fem rån mot barn och unga