Dödsolyckorna minskar i länet – se siffrorna

Dödsolyckor minskar i länet
Fler män än kvinnor dör eller skadas i trafiken, enligt Transportstyrelsens siffror.
Under första halvåret 2019 har åtta personer omkommit i trafikolyckor i länet – det är en minskning jämfört med samma period förra året. Även antalet svårt skadade och lindrigt skadade i trafiken har minskat.

Under januari-juni 2019 dog sammanlagt 111 människor i trafikolyckor i Sverige.

Det är 20 färre omkomna jämfört med motsvarande period 2018, enligt Transportstyrelsens preliminära siffror.

Har minskat i länet

Även i Stockholm har antalet dödsolyckor minskat jämfört med motsvarande period förra året.

Under första halvåret 2019 har åtta personer dött i trafikolyckor i länet – att jämföra med tolv dödsolyckor samma period 2018.

Även antalet svårt skadade och lindrigt skadade i trafikolyckor har minskat jämfört med tidigare år.

Tabellen gäller för Stockholms län januari-juni.

Övervägande män

Under de senaste åren är trenden tydlig – det är fler män som dör och skadas i trafiken än kvinnor.

Enligt de preliminära siffrorna för första halvåret 2019 har 3 kvinnor respektive 5 män dött i trafiken. 114 män har under samma period skadats svårt i trafiken respektive 55 kvinnor.

För statistik om kön och svårt skadade i länet, se siffrorna nedan. Siffrorna gäller för perioden januari-juni.