Efter fyra dödsolyckor – nu breddas sträckan

Nu ska det bli säkrare att gå och cykla på Stadsgårdsleden. Bilden är en grenrebild.
Nu ska det bli säkrare att gå och cykla på Stadsgårdsleden. Bilden är en grenrebild.
Upp emot 6000 cyklister rör sig på Stadsgårdsleden varje dag.
Upp emot 6000 cyklister rör sig på Stadsgårdsleden varje dag.
Fyra personer har dött efter att ha cyklat eller gått på Stadsgårdsleden.
Nu ska gång- och cykelbanan breddas – på bekostnad av bilarnas körfält.

På Stadsgårdsleden, mellan Slussen och Tegelviksslingan, finns det i dag en gång- och cykelväg som är tre till fyra meter bred.

Sträckan är vältrafikerad med tusentals cyklister och gående som passerar dagligen.

Men gång- och cykelvägen är alltför trång – och det har skett flera allvarliga olyckor.

10 allvarliga olyckor

Sedan år 2000 har det skett fyra dödsolyckor och sex andra allvarliga olyckor där cyklister eller fotgängare varit offer. Ungefär hälften av olyckorna har berott på trängsel på gång– och cykelbanan, enligt trafikkontoret.

Nu har staden gjort en plan för att bredda gång- och cykelbanan. Den ska bli uppåt dubbelt så bred jämfört med hur den ser ut nu. Speciellt smal är gång- och cykelbanan i dag utanför Fotografiska.

Ta plats från bilarnas körfält

På sträckan från Slussen till Fotografiska ska ett av bilarnas körfält plockas bort för att ge plats att den nya gång- och cykelbanan. Detta kommer att göras på försök under ungefär ett år, då staden inte helt vet hur kösituationen blir för bilarna när de får ett körfält mindre.

Mellan Fotografiska och Tegelviksslingan blir gång- och cykelbanan bredare genom att den flyttas närmre bergsväggen. Där finns i dag sly som kommer att tas bort.

Två etapper

Bygget av den bredare gång- och cykelbanan sker i två etapper, med start under 2018. Den första etappen, runt 500 meter, går mellan Fotografiska och Tegelviksslingan. Den sträckan beräknas kosta 37 miljoner att bygga.

De återstående 200 metrarna, från Fotografiska till Slussen, byggs i etapp två också under 2018. Denna sträcka har ännu inte fått något spikad budget.

Planerna klubbas officiellt igenom på trafiknämndens nästa möte den 31 augusti.

Fakta

Upp till 6000 cyklar per dag

Stadsgårdsleden är ett pendlingsstråk som förbinder Slussen med Danvikstull och vidare mot Nacka och Värmdö.

Stråket är utpekat i cykelplanen och har mellan 4 000 och 6 000 cyklister per dag i maj månad, och drygt 2 000 cyklister i medeltal över året.

Sträckan är även en del av ett regionalt stråk i Regional cykelplan för Stockholms län.

Källa: Stockholms stad