Dröjer år innan tätare turer på tvärbanan

Spårvagn tväbanan årstaberg
Tar minst några år innan de de utlovade tätare turerna på tvärbanan blir verklighet.
Tvärbanan skulle kunna köra lika ofta som tunnelbanan.
Men det kommer att dröja innan löftet infrias.
Tidigast hösten 2019 blir det tätare turer.

Nu rullar tvärbanan med ett nytt signalsystem – som gör det möjligt med trafik med 2,5 minuters intervaller, jämfört mot dagens 7,5 minuterstrafik.

Men den som längtar efter tätare turer får ha tålamod.

– Ambitionen är naturligtvis att turtätheten på tvärbanan ska öka, men vi kan inte i dag säga när det kan ske, säger Claes Kiesu, informatör på SL.

Sannolikt sker det inte förrän tidigast om två år, när SL köpt in fler vagnar.

Måste provköra banan

Tio nya vagnar har beställts, men leveranstiden är lång. De ska in i trafiken hösten 2019. Då kommer det finnas totalt 32 vagnar som kör på tvärbanan.

Men fler fordon är inte tillräckligt i sig för att öka turtätheten. Även tillgången på elektricitet för att driva tågen är ett aber. Den måste förbättras innan SL vågar släppa på tätare trafik.

– Vi måste se över strömförsörjningen. Tätare turer kräver mera kräm i ledningarna, säger Claes Kiesu.

Fakta

80 000 rensenärer varje dag

Tvärbanan är 18 kilometer lång och går i en båge utanför centrala Stockholm. Den går från Hammarby sjöstad i söder till Solna station i norr och passerar på sin väg knutpunkter som Gullmarsplan, Liljeholmen, Alvik och Sundbyberg.

Hösten 2017 fick tvärbanan ett enhetligt signalsystem som knyter ihop hela banan och gör det möjligt att köra tätare turer. Det innebär också att du som resenär kan åka samma spårvagn hela sträckan och slipper byta i Alvik.

Tre nya vändspår har byggts i Mårtensdal, Alvik och Årstaberg.

Det finns 22 vagnar som i dag trafikerar tvärbanan. Hösten 2019 utökas det till 32 vagnar.

Tvärbanan har runt 80 000 påstigande per dygn.

Källa: SL