Min lokala hjälte

Efter kritikstormen: Snabbcykelväg pausas

Bygget av snabbcykelvägen på Norra Kungsvägen startade i september.
Bygget av snabbcykelvägen på Norra Kungsvägen startade i september.
Efter en kritikstorm från medborgarna trycker politikerna på pausknappen. Bygget av snabbcykelvägen på Norra Kungsvägen stoppas tillfälligt.

Bygget av en drygt en kilometer lång snabbcykelväg på Norra Kungsvägen startade i september. Syftet är att förbättra framkomligheten för cyklister samtidigt som utrymmet för biltrafikanter ska minskas för att anpassas till en hastighetsbegränsning på 60 km/h.

Många Lidingöbor har reagerat mot bygget. Eftersom det redan finns en gång- och cykelbana längs Norra Kungsvägen tycker de att en snabbcykelväg är helt onödig.

”Jag cyklar själv den här vägen (den gamla) nästan varje dag till Ropsten från Rudboda och det funkar utmärkt. Eventuellt att man skulle kunnat bredda cykelvägen något. Men så bråttom har man inte så man inte kan ta hänsyn till alla som är där. Om jag inte cyklar tar jag bussen, så en bussfil hade inte varit fel däremot”, skriver en kvinna på Facebook.

Även Centerpartiet tycker att det vore bättre att utreda möjligheten för ett busskörfält och nöja sig med att bredda den nuvarande cykelbanan.

– Vi som är politiker på Lidingö måste utifrån vad som är bäst för Lidingöborna. Då tror jag att ett bussfält skulle gynna Lidingöborna betydligt mer än den här stora cykelvägen. Vi tror att man hade kunnat underlätta för cyklisterna på ett bra sätt även med en breddning av befintlig cykelbana, säger gruppledare Patrik Buddgård.

I den utredning som Lidingö stad beställde inför beslutet fanns ett busskörfält med bland alternativen. En cykelbana på en del av bilvägen sågs dock som det bästa alternativet. Tjänstemännen i tekniska förvaltningen gick på samma linje. De menade att säkerheten förbättras för alla i och med att bilarnas hastighet dämpas samtidigt som snabba och långsamma cyklister kan använda varsin cykelbana.

Efter kritikstormen beslutade dock Lidingö stad i går, måndagatt pausa bygget. Mitt i Lidingö har sökt Christer Åkerhielm (M), ordförande i tekniska nämnden som formellt tog beslutet. Kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) säger att förvaltningen och nämnden nu tar ett omtag för att se vad som kan göras för att förändra och förbättra projektet.

– När det kommer sådana här stormar är det att visa ledarskap att stoppa upp och ta en paus så att man inte har någon politisk prestige i det, säger hon.

Lidingöbon Lotta Hellstrand som nästan dagligen cyklar på den befintliga gång- och cykelbanan tycker att intentionen att förbättra för cyklister är bra. Men kommunen förstör för sig själv genom att inte motivera det här beslutet bättre.

– Andemeningen att främja cyklandet är god och kommunen har vad jag förstått en önskan om att på sikt minska användandet av bilen. Men när man sedan ser vad de väljer för lösning så känns den inte genomtänkt eller långsiktig. Då får man i stället många emot sig och så blir det helt omvänd effekt.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman håller med om att kommunikationen ut till Lidingöborna kan bli bättre.

– När man ser hur reaktionerna har blivit är det ganska tydligt. Då menar jag inte bara tekniska nämnden. Överlag när vi gör större saker måste vi vara mycket tydligare med att kommunicera ut vad det är vi ska göra och varför så att våra Lidingöbor förstår det också. Det har vi också suttit ned och pratat om.