Trafiken rullar efter oljespillet på E4

Köer på Essingebron efter oljespill på E4:an.
Köer under torsdagsmorgonen på Essingebron efter oljespill på E4:an.
Långa köer uppstod på E4 efter oljespill på Essingeleden vid Nybohov på torsdagsmorgonen. Vid tiotiden rullade trafiken igen.

Ett oljespill på E4 på Essingeleden, vid trafikplats Nybohov, orsakade långa köer på torsdagsmorgonen. Två körfält har varit avstängda i södergående riktning. Men vid tiotiden var saneringen klar och trafiken kunde släppas på.

– Vi jobbar så skyndsamt för att vi ska kunna öppna upp båda körfälten igen, men vi måste säkerställa att det inte finns olja kvar på vägen, sade Alexandra Elias, Trafikverkets presstjänst, på torsdagsmorgonen.

Oljeolyckan inträffade tidigt på morgonen. Att saneringsarbetet tagit så lång tid beror på att det varit svårt för saneringsfordonen att ta sig fram till platsen.