en av tre bilister kör för fort

stockholm VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har analyserat hastighetsmätningar gjorda under 2014. Mätningarna visar att många kör för fort; 37 procent körde snabbare än gällande hastighetsgränser.

Framför allt är det på gator med hastighetsbegränsningarna 40 och 50 kilometer i timmen som många kör för fort.

På gator med 60 kilometer i timmen höll 68 procent hastigheten och på 70-vägarna var 77 procent laglydiga.