”En glädjens dag”

Paris Liljestrand
Parisa Liljestrand.
Vallentunapolitiker nöjda med Sverigeförhandlarnas besked.
- En glädjens dag, säger Parisa Liljestrand (M).

Vallentuna, Österåker och Täby kommer att få betala 24 procent av de dryga sju miljarder kronor det kostar att bygga ut Roslagsbanan till city.

-Det är fullt rimligt med tanke på den nytta vi får, säger Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna.

Hon berättar att kommunerna lyckades förhandla ner priset för invånarna i de tre kommunerna med 200 miljoner kronor jämfört med ursprungsbudet.

Kommunerna får pengar som behövs från spårsatsningen via bostadsbyggandet som i takt med att folk flyttar in genererar högre skatteintäkter.

Parisa Liljestrand uttryckte glädje över förhandlingsresultatet.

– En glädjens dag för Vallentuna, säger hon.

Och tillägger i ett pressmeddelande:

Genom detta avtal med stat och landsting tar vi ett viktigt steg för Roslagsbanans förlängning till city. Därmed skapas betydligt bättre möjligheter för oss att ta oss till och från stan med mindre trängsel och det blir lättare att få ihop livspusslet.

Trots att Sverigeförhandlingarna inte öppnar för en avgrening mot Arlanda har Liljestrand inte gett upp om detta. Cityförlängningen är ett första steg, menar hon.

– Avtalet ger betydligt bättre förutsättningar att förlänga Roslagsbanan också åt andra hållet, till Arlanda, säger hon.

Även centerpartiel lokalt kommenterar dagens besked:

Ett glädjande besked för Vallentunas nuvarande och framtida invånare, eftersom det nu blir ännu mer attraktivt att bo här. Pendlarna och resenärerna kommer i framtiden kunna resa till fler ställen på kortare tid. Restiden är en mycket avgörande fråga för om människor ska ta kollektivtrafiken eller bilen.

skriver Sofia Segergren (S).