En miljard satsas på att bygga bättre cykelvägar

Länsstyrelsen fördubblar de statliga pengarna till Stockholms cykelvägar.
Länsstyrelsen fördubblar de statliga pengarna till Stockholms cykelvägar.
Länsstyrelsen vill satsa statens pengar på cykling och kollektivtrafik.

– Olyckan i Klaratunneln visar hur sårbart vårt vägnät är för störningar, säger trafikdirektör Robert Örtegren.

Det råder ingen tvekan om att samhällets syn på trafik förändrats. När centrala Stockholm tog form i mitten av förra seklet anpassades det för att underlätta för – bilismen. Nu satsas allt mer på att bygga ut kollektivtrafiken och för att öka framkomligheten för cyklister.

Länsstyrelsen föreslår i sin länsplan för åren 2014–2025 att 700 miljoner kronor satsas på att bygga ut nätet av cykelvägar.

– Det är en kraftig satsning. Jämfört med i dag innebär det en fördubbling. Att bygga cykelbanor är samhällsekonomiskt effektivt eftersom man får mycket trafik för pengarna, säger Robert Örtegren.

För att få tillgång till pengarna måste kommunerna bidra med egen finansiering. Därför är satsningen på cyklisterna egentligen värd 1,2 miljarder.

Den totala budgeten för länsplanen är på drygt 8,4 miljarder kronor. Av dessa satsas 5,8 miljarder (69 procent) på kollektivtrafiken. Länsstyrelsens bedömning är att infrastruktursystemet i Stockholm är underdimensionerat.

Robert Örtegren tar som exempel SL-bussen som fastnade i Klaratunneln för två veckor sedan. Trafiken stängdes av och det uppstod långa köer i city.

– Olyckan i Klaratunneln visar hur sårbart vårt vägnät är för störningar. Redan små störningar ställer till stora problem. Vi vill därför förstärka kollektivtrafiken, säger Robert Örtegren.

Under arbetet med länsplanen har länsstyrelsen haft kontakter med länets 26 kommuner. Att genomföra kommunernas önskelista över vilka satsningar de vill ha skulle ha gått på sammanlagt 185 miljarder.

– Det innebär att vi gör många besvikna men jag tror att några trots allt blir nöjda med vårt förslag, säger Robert Örtegren.

Länsplanen är ute på remiss till den 4 oktober. Den 16 december lägger länsstyrelsen fram sitt förslag till regeringen som då bedömer samtliga läns förslag. Till våren får Stockholm veta den slutliga ramen för satsningen.

Fakta

Här satsas de nya miljarderna

Dubbelspår på Nynäsbanan. Vega pendeltågsstation.

Upprustning Lidingöbanan. Roslagsbanan etapp 1 och 2.

Tunnelbana Hagastaden.

Tvärspårväg Kista, Tvärspårväg Syd och Tvärspårväg Ost där linjen förlängs till Sickla.

Bussterminalen vid Slussen.

Cykelvägar för 700 miljoner.

Källa: Länsstyrelsen