En miljard ska främja cyklandet

Trafik Stockholm ska konkurrera med Köpenhamn och Amsterdam när det gäller cykelvänlighet och cykelsäkerhet. För att nå målet satsas en miljard kronor fram till 2018 på att bygga ut cykelmöjligheterna. Det är ett av förslagen i nästa års budget.

Arbetet med att bygga ut tvärbanan från Hammarby Sjöstad till Slussen och från Alvik till Kista via Bromma flygplats ska också fortsätta och båttrafiken ska öka, med Slussen som en viktig knutpunkt för båtpendling. För att flera ska upptäcka vackra Årsta holmar ska också en gångbro dit utredas.