Engångskort av papper ska göra resor enklare

I helgen slutade remsor och förköpskuponger att gälla för SL-resor.

I stället infördes engångskort som är gjorda av papper och har ett data­chip. Korten är till för den tillfälliga resenären.

I lördags gick en epok i graven när SL:s gamla remsor och förköps­kuponger slutade att gälla. SL har i samband med omställningen till det nya biljettsystemet fått kritik för att det är krångligt och att det är särskilt svårt för turister och andra som reser sällan med SL att förstå systemet.

Som ett svar på kritiken införde SL i lördags en ny typ av biljett – engångskortet.

Biljetterna ser ut som accesskorten men är av papper i stället för plast. Papperskorten har också ett datachip i sig. Den som köper engångskorten slipper att betala den pantavgift som finns för plastkorten.

– Det går att lägga engångskorten mot de elektroniska avläsarna och det gör att vi får ett bättre flöde genom spärrarna. Engångskorten är av papper och när man väl använt korten kastar man dem som vanligt hushållsavfall, säger Christian Hoffmann, presskontakt vid SL.

Enligt SL togs de nya korten fram för att underlätta resandet för turister och andra som reser sällan med kollektivtrafiken.

– De nya engångskorten ersätter förköpskupongerna. Det är samma priser på engångskorten som på förköpskupongerna, säger Christian Hoffmann.

Resenären köper engångskorten, som egentligen är förladdade biljetter, i förväg. Korten kommer i olika valörer – 36, 54 och 72 kronor för en, två eller tre zoner. Dessutom blir även biljetterna för korta perioder (24-timmarsbiljetten och 72-timmarbiljetten) tillgängliga som engångskort. Biljetterna aktiveras först när man lägger kortet mot en avläsare.

Engångskorten finns att köpa hos SL:s återförsäljare, SL-center och vissa utvalda ombud. Vilka ombud som säljer engångskorten är inte klart än.

Enligt SL är engångskorten en permanent lösning.

– Engångskorten är tänkta att finnas i SL:s betalsystem tills vidare, säger Christian Hoffmann.

Det nya systemet med accesskorten har retat upp resenärer. En del äldre läsare har hört av sig till Lokaltidningen Mitt i och berättat att det är svårt se hur mycket pengar som finns kvar i reskassan om man åker tunnelbana och pendeltåg. Spärrarna ger ingen information utan det krävs att rese-nären ­söker upp en biljettmaskin vilket kan vara onödigt krång- ligt.

– Vi ser över vårt biljettsortiment. Vi hoppas att engångskorten gör att systemet blir tydligare och enklare för våra sällan­resenärer, säger Christian Hoffmann.

Engångskorten har ett chip och fungerar som accesskorten, men är av papper och kan kastas när resan är genomförd.