Delar av Enköpingsvägen stängs av i en vecka

Räkna med köer på Enköpingsvägen när körfälten spärras av.
Räkna med köer på Enköpingsvägen när körfälten spärras av.
Från och med söndag kväll och en vecka framöver stängs delar av Enköpingsvägen av. Hela sträckan mellan Råstagaraget och en bit neråt Bagartorp ska nämligen få ny asfalt.

Klockan 20 på söndag kväll påbörjas arbetet med att förse delar av Enköpingsvägen med ny asfalt. Tanken är att den nya beläggningen ska förbättra framkomligheten framöver.

Sträckan som får ny asfalt börjar ungefär 100 meter från Sundbybergsgränsen, vid Råstagaraget, och fortsätter ända ner till Bagartorp – cirka 850 meter.

Enköpingsvägens körfält spärras av.

Samtliga körfält på sträckan får ny asfalt, men ett körfält hålls hela tiden öppet i varje körriktning. Kortare avstängningar kommer att förekomma i korsningar till Enköpingsvägen och då leds trafiken om via orange markering. Busstrafiken ska inte påverkas, menar Solna stad.

Arbetet pågår kvällar och nätter mellan kl. 20-06 och väntas vara klart i slutet av vecka 41.