Få alkolås sitter i myndighetsbilar

Trafik 13 procent av bilarna som tillhör landets myndigheter har alkohollås. Ambitionen är 75 procent. Det visar statistik från Transportstyrelsen som själv inte når målet.

Rikspolisstyrelsen och Trafikverket är andra myndigheter som lyckas mindre bra. Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Migrationsverket är några av dem som däremot lyckats bra.