Få p-skyltar på plats i Hammarbyhöjden

Arbetet med att sätta upp skyltar med de nya avgiftsreglerna påbörjades redan i början av september. Men det dröjer förrän hela Hammarbyhöjden är färdigskyltat.
Arbetet med att sätta upp skyltar med de nya avgiftsreglerna påbörjades redan i början av september. Men det dröjer förrän hela Hammarbyhöjden är färdigskyltat.
Arbetet med att sätta upp skyltar med de nya avgiftsreglerna påbörjades redan i början av september. Men det dröjer förrän hela Hammarbyhöjden är färdigskyltat.
Arbetet med att sätta upp skyltar med de nya avgiftsreglerna påbörjades redan i början av september. Men det dröjer förrän hela Hammarbyhöjden är färdigskyltat.
Cirka två månader beräknas det dröja innan alla nya parkeringsskyltar kommit upp i Hammarbyhöjden. Men eftersom betalmaskiner ställts ut har vissa redan gjort misstaget att betala. "Man behöver inte betala förrän vägmärke finns på plats", meddelar projektledare Jan Prestberg på trafikkontoret.

Mitt i har tidigare skrivit om de nya parkeringsreglerna som klubbades i somras. Skyltningen i Hammarbyhöjden påbörjades redan i början av september, men arbetet är långt i från klart och cirka 80 procent av skyltningen uppges återstå.

Leveransfördröjningar till entreprenören anges av Jan Prestberg, projektledare på trafikkontoret, som en av orsakerna till det något långsamma arbetstempot. Skyltningsarbetet i området är uppdelat utifrån vilken städdag gatorna har. De gator med måndag som städdag har således varit först ut.

– De ska ha hunnit cirka 20 procent av gatorna i Hammarbyhöjden, säger Jan Prestberg som tror att hela området ska vara klart inom två månader.

De nya avgifterna gäller bara på gator som redan fått skyltar. De gator utan skyltar är alltså avgiftsfria tills vidare. Trots detta har flera personer betalat innan aktuell gata fått de nya vägmärkena.

Ett par biljettmaskiner installerades nämligen i samband med att skyltningsarbetet påbörjades i september. Bland annat vid Olaus Magnus väg. Något som förvirrat personer som trott att avgifterna gällt även på oskyltade gator.

– Det är flera som har hört av sig och velat ha pengarna tillbaka, säger Jan Prestberg.

De nya biljettmaskinerna är till skillnad från tidigare maskiner helt elektroniska. Biljetterna köps och registreras på aktuellt fordons registreringsnummer. Och förutom att de även är klimatsmarta genom solcellsdrift, tros biljettköpen och handläggning av tvister bli effektivare. Parkeringsvakterna söker på varje fordons registreringsnummer och får omedelbart svar från en server där de elektroniska biljetterna registrerats.

– Man slipper problemet med pappersbiljetter som kan blåsa iväg eller ramla ner. Och man behöver inte gå tillbaka till bilen efter köpet heller, säger Jan Prestberg.

Stockholms stad har redan köpt in 125 av de nya biljettmaskinerna, och gjort ett tillägg på 75 till. Maskinerna har reserverats till de förortsområdena som nu blir avgiftsbelagda. Men enligt Jan Prestberg är det inte uteslutet att vissa delar av innerstan även får nya maskiner från och med nästa år.

Läs mer: Parkeringsavgifter ger 400 miljoner om året