farligt för vilda djur på vägarna

Stockholm Hösten närmar sig. Och med den ökar risker för viltolyckor. I oktober förra året inträffade det högsta antalet viltolyckor på fem år – över 3 600.

Över 400 av dem var rådjursolyckor. Även när det gäller viltolyckor med hjort inträffade flest under 2013, men då i november.