Färre tar cykeln över Lidingöbron

Johan Kaijser, 66, vill gärna ha en cykelväg mellan Trolldalen och Gåshaga.
Johan Kaijser, 66, vill gärna ha en cykelväg mellan Trolldalen och Gåshaga.
Cykelpump på Lidingöbron.
Cykelpump på Lidingöbron.
Cykelbron mellan Lidingö och Stockholm augusti 2017.
Cykelbron mellan Lidingö och Stockholm augusti 2017.
Johan Kaijser, 66 år.
Johan Kaijser, 66 år.
Karin Öman, 45 år.
Karin Öman, 45 år.
Simon Benavente 22 år.
Simon Benavente 22 år.
Simon Benavente 22 år.
Simon Benavente 22 år.
Joesefin Hallberg, 26 år.
Joesefin Hallberg, 26 år.
Joesefin Hallberg, 26 år.
Joesefin Hallberg, 26 år.
Karin Öman, 45 år.
Karin Öman, 45 år.
Enligt cykelräknaren på Lidingöbron har pendlingen till Stockholm minskat i år. Men överlag har framkomligheten för cykeln blivit bättre på ön.

För två år sedan invigdes cykelbanan från bron längs Lidingöbanan till spårvagnsdepån vid Dalénum.

Trots det har antalet passerande cyklar över bron gått ner en aning under året. Första halvåret korsades bron cirka 180 000 gånger på cykel, 60 000 färre gånger jämfört med 2016.

”Vi står i skuld till cykeln som fått lämna företräde åt bilen senaste 100 åren”, säger Christer Åkerhielm (M), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Fast siffrorna har en stor felmarginal som gör det svårt att veta om cykelpendlingen faktiskt minskar i realiteten, anser Olof Minati på teknik- och fastighetsförvaltningen:

– Vad det är för väder har stor betydelse och under en tid var räknaren trasig. Men överlag har det skett en ökning av cyklandet de senaste 5 – 10 åren.

”Lidingö ska vara en cykelvänlig ö”

För tillfället finns inte några nya cykelstråk inplanerade, men stadens trafikpolitiker lovar att cykeln kommer prioriteras.

– Satsningar på cykelvägar är inräknat i budgeten. Nu senast la vi 3,5 miljoner kronor på saltsopning. Det betyder att man kan cykla även när vägar täcks med snö och is, säger Christer Åkerhielm (M), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

I höstas avbröts snabbcykelvägen längs Norra Kungsvägen efter vida protester från allmänheten. Christer Åkerhielm beklagar att det inte blev någon cykelväg.

Vi tog tillbaka beslutet eftersom folk var rädda att de skulle bildas bilköer. Det har varit svårt att hitta en bra teknisk lösning. Men vi står i skuld till cykeln som fått lämna företräde åt bilen senaste 100 åren. Vår policy är att Lidingö ska vara en cykelvänlig ö.

Så tycker cyklisterna om Lidingös cykelvägar

Simon Benavente, 22 år. Bor på Lidingö.
Cykelvägarna är bra.

Vart cyklar du mest?

Över bron in till stan, antingen för jag ska jobba eller gå på någon fest.
Karin Öman, 45 år. Bor på Lidingö.
Jag tycker det går bra att cykla på Lidingö.

Finns det någon sträcka som kan förbättras?

Kungsvägen kunde göras säkrare för cyklister.

Vart cyklar du mest?

Till jobbet på Norrmalm.

Jag cyklar över Lidingöbron minst två gånger per dag.
Josefin Hallberg, 26 år. Bor i Stockholm
Att cykla över bron och titta ut över vattnet är fantastiskt.

Finns det någon sträcka som kan förbättras?

Jag cyklar mest bara till Torsvik, och har inte så bra koll på andra delar av Lidingö.
Johan Kaijser, 66 år. Bor på Lidingö.
Cykelvägarna är bra men de kan alltid bli bättre och fler.

Finns det någon sträcka som kan förbättras?

De borde binda ihop cykelvägarna på ön bättre ut till bron och fler riktmärken.

Finns det en cykelväg du saknar?

Ja, en lång väg från Trolldalen ända ut till Gåshaga.
Fakta

Lidingö ska få fler offentliga cykelpumpar

  • Fem stycken nya pumpstationer (1 automatisk, 4 manuella) för cykel ska placeras ut på Lidingö under hösten.
  • Stadens trafikplanerar funderar nu på lämpliga ställen. Områden som diskuteras är: Lidingö centrum (automatisk), Sticklinge, Skärsätra, Dalénum, Rudboda.
  • En cykelpump finns redan på gamla Lidingöbron.

Pumpstation på Lidingöbron. Foto: Alexander Jacobsson

Källa: Lidingö stad