Färre miljöbilar efter nya lagen

STOCKHOLM Under januari och februari minskade antalet nyregistrerade bilar i Stockholms län med 12 procent jämfört med samma period 2012, visar statistik från myndigheten Trafikanalys.

En orsak uppges vara den nya miljöbilsdefinitionen.

– Från årsskiftet har det blivit svårare att få en bil klassad som miljöbil och därmed få fem års skattebefrielse. Därför passade många på att registrera bilar under förra året. Efter två månader med den nya miljöbilsdefinitionen ser man att andel nyregistrerade dieseldrivna bilar minskat, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.