Farstapolitiker tar strid för 30-gräns

Pepparvägen, en av gatorna som kan få höjd hastighet.
Pepparvägen, en av gatorna som kan få höjd hastighet.
Otryggt och inkonsekvent. Trafikkontorets förslag om nya hastighetsgränser sågas av majoriteten i Farsta stadsdelsnämnd. Partierna säger helt nej till idén att slopa 30-gräns vid förskolor, skolor och större lekplatser.

I november presenterade trafikkontoret sitt förslag på nya hastighetsgränser i Farsta stadsdelsområde. Syftet med att ändra gränserna  – vilket ska göras i hela staden – är enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) bland annat att få till en jämnare trafikrytm, bättre framkomlighet och att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Med tanke på den motiveringen var det många som häpnade över att förslaget innehöll nästan lika många höjningar som sänkningar. Bland annat föreslog trafikkontoret slopad 30-gräns på Fagersjövägen, Pepparvägen, Värmlandsvägen, Sandåkravägen, Ullerudsbacken och på Havsörnsvägen i Fagersjö. Gemensamt för dessa vägar är att de kantas av skolor och förskolor.

Förslaget är ute på remiss. På torsdag ska Farsta stadsdelsnämnd säga sitt. De rödgröna kommer att säga nej till ungefär hälften av de föreslagna hastigheterna – och kräva att 30-gränsen blir kvar vid samtliga skolor och förskolor.

”Vi tycker att det är en märklig konsultrapport som trafikkontoret beställt och fått. Detta då liknade trafikmiljöer i vårt lokalsamhälle fått helt olika bedömningar av konsulterna. Vi säger konsekvent nej till alla förslag om högre hastighet vid förskolor, skolor och större lekplatser”, skriver Lars Bäck (V), ordförande i Farsta stadsdelsnämnd i ett mejl till Mitt i.

Även Liberalerna tar ställning för att ha kvar 30-gränserna vid skolor – både i Farsta och andra berörda stadsdelar.

– Trafikkontoret motiverar bland annat med att ”folk ändå kör för fort”, och att ”till förskolan går barn tillsammans med en förälder”. Vi tycker inte att det anledning nog för att man ska nagga i kanten på skolbarns eller förskolebarns säkerhet, säger Peter Öberg, Liberalernas representant i stadsdelsnämnden.

Moderaterna har ännu inte tagit ställning, men det lutar åt att det blir en enig nämnd som står upp för 30-gränserna.

– Jag bor själv nära Havsörnsvägen där det finns två förskolor. Att höja hastigheten där och vid andra skolor och förskolor skulle innebära en uppluckring av trafiksäkerheten, säger Lars Jilmstad (M)

Fram till den 31 mars kan man, även som privatperson, lämna synpunkter på trafikkontorets förslag. Ett beslut om de nya gränserna väntas i slutet av året. Själva införandet kan dröja flera år.

Läs mer fartgränser: https://mitti.se/nyheter/trafik/fartdarar-efter-polisen/?omrade=hela-stockholm

Fakta

Gata för gata, så vill trafikkontoret ändra hastigheten:

Bogårdsvägen: Från 50 till 40 km/h

Edsvallabacken: Från 50 till 40 km/h

Enskedevägen: Från 50 till 40 km/h

(söder om Handelsvägen)

Fagersjövägen: Från 30-50 till 40 km/h

(väster om Budbärarvägen)

Fagersjövägen: Från 30 till 40 km/h

(öster om Budbärarvägen)

Frykdalsbacken: Från 50 till 40 km/h

Färnebogatan: Från 30 till 40 km/h

Gamla Tyresövägen: Från 50 till 60 km/h

(söder om Horisontvägen)

Grycksbovägen: Från 40 till 50 km/h

(norr om Jösseforsvägen)

Havsörnsvägen: Från 30 till 40 km/h

Herrhagsvägen: Från 30-50 till 30-40 km/h

Kristinehamnsvägen: Från 30 till 40 km/h

Larsbodavägen: Från 30-50 till 40 km/h

Lingvägen: Från 50 till 30-40 km/h

Magelungsvägen: Från 50-70 till 40-60 km/h

(väster om Ullerudsbacken)

Magelungsvägen: Från 70 till 80 km/h

(öster om Ullerudsbacken)

Majrovägen: Från 30-50 km/h till 40 km/h

Mårbackagatan: Från 50 till 40 km/h

Nykroppagatan: Från 50 till 40 km/h

Pepparvägen: Från 30 till 40 km/h

Perstorpsvägen: Från 50 till 40 km/h

(söder om Sköndalsvägen södra)

Perstorpsvägen: Från 30 till 30-40 km/h

(norr om Sköndalsvägen södra)

Sandåkravägen: Från 30-50 km/h till 40-60 km/h

Sköndalsvägen: Från 50 till 40 km/h

(väster om Sandåkravägen)

Sköndalsvägen: Från 30-50 km/h till 40 km/h

(öster om Sandåkravägen)

 

Ullerudsbacken: Från 30 till 40 km/h

Vinthundsvägen: Från 50 till 40 km/h

Värmlandsvägen: Från 30 till 40 km/h

Ågesta Broväg: Från 50 till 40 km/h

Örbyleden: Från 70 till 60 km/h

(fram till Fagersjövägen)

Örbyleden: Från 50 till 40-60 km/h

(öster om Fagersjövägen)

Källa: trafikkontoret