Bilar fastnar mellan järnvägsbommar i Uttran

Uttran Vattravägen järnvägsövergång. Foto från Google Maps
Plankorsningen som Trafikverket vill ha bort. Foto: Google Maps
Sedan 2012 har fem bilar fastnat mellan bommarna i Uttran.
Nu föreslår Trafikverket en bro – men kanske utan biltrafik.

Trafikverket jobbar för att minska antalet plankorsningar i Sverige för att få ned siffrorna i olycksstatistiken. Nu har turen kommit till järnvägskorsningen i Uttran, alltså järnvägsövergången på Vattravägen vid KP Arnoldssons väg. Här har har minst fem bilar fastnat mellan bommarna när tåg varit på väg. Bilisterna har sedan tvingats köra igenom bommarna.

Nu föreslår en utredning från Trafikverket att bygga någon form av bro över vägen. Antingen en gång- och cykelbro eller en bro som även ska vara dimensionerad för biltrafik.

Tanken på enbart en gång- och cykelbro får Salems kommunalråd Lennart Kalderén att reagera.

– Trafikverkets förslag kommer att tvinga våra kommuninvånare som ska åka bil till Mölle till en omväg på en halvmil, på småvägarna genom villaområdena i Tumba, Segersjö och Uttran, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande i ett uttalande på kommunens hemsida.

Enligt samma meddelande ska även Botkyrka kommun vara tveksam till enbart gång- och cykelbro.