Nu finns pengar till att säkra spåren

Kraschen 2013 var våldsam.
Kraschen 2013 var våldsam.
Många Nackabor har fortfarande den dramatiska tågkraschen på Saltsjöbanan färskt i minnet. Fyra och ett halvt år efter olyckan skjuter regeringen till pengar till att uppgradera tågsträckans signalsystem som ska förhindra tågen att rulla vid stoppsignal.

I debatten som följde efter tågolyckan på Salsjöbanan den 15 januari 2013, då ett parkerat tåg rullade ut från depån mitt i natten och skenande rakt in i ett bostadshus, lovade SL att utrusta spåren med signalsystemet Automatic train control (ATC).

Systemet förhindrar tågen att köra när stoppsignalen lyser även om tåget inte har bromsarna i. Efter ett par politiska turer i Stockholms läns landstinget uteblev pengarna till att installera signalsystemet som sedan länge finns på tunnelbanelinjerna. Fast nu kan det bli ändring på det.

Nya signalstolpar och cykelparkeringar

stadsmiljöavtalet som är regeringens nationella infrastruktursatsning, står i år upprustning av Saltsjöbanan med på Trafikverkets åtgärdslistan.

I ansökan för 2017 har Trafikverket beviljat stöd på 26 miljoner kronor till Nacka kommun och Stockholms läns landsting i avseende att uppgradera Saltsjöbanans kontaktledningsstolpar, tillgänglighets anpassa plattformar och bygga till cykelparkeringar med tak och möjlighet för ramlåsning.

Fakta

Stadsmiljöavtalet 2017

  • Stadsmiljöavtalet är ett statligt bidrag för att utveckla och främja cykel- och kollektivtrafik i landets städer.
  • Avtalet sjösattes av nuvarande S+MP regering under 2015 och avser 2,75 miljarder kronor som ska delas ut till olika projekt mellan åren 2015 – 2018.
  • Trafikverket beviljar ansökningarna som för 2017 uppnår till 468 miljoner kronor.
Källa: Trafikverket