Fler djur skadade i trafiken

STOCKHOLM Viltolyckorna med älgar och rådjur ökade under förra året i länet. Enligt statistik från Nationella viltolycksrådet inträffade under 2012 3 240 viltolyckor jämfört med 2 854 året innan. Rådjurs­olyckorna ökade från 2 314 till 2 644 medan älgolyckorna minskade från 239 till 233.