Fler gågator i Bibliotekstan

Daniel Helldén i samspråk med en trafikvakt som under dagen haft till uppgift att mota folk från att köra in på Mäster Samuelsgatan från Birger Jarlsgatan. Numera råder det här förbud mot infart med fordon.
Daniel Helldén i samspråk med en trafikvakt som under dagen haft till uppgift att mota folk från att köra in på Mäster Samuelsgatan från Birger Jarlsgatan. Numera råder det här förbud mot infart med fordon.
Daniel Helldén (MP) och Bo Wikare på Norrlandsgatan. I bild syns två förändringar: Det norrgående körfältet för biltrafik har tagits bort och under marken bakom de båda herrarna har värmeslingor installerats för att hålla trottoaren fri från is.
Daniel Helldén (MP) och Bo Wikare på Norrlandsgatan. I bild syns två förändringar: Det norrgående körfältet för biltrafik har tagits bort och under marken bakom de båda herrarna har värmeslingor installerats för att hålla trottoaren fri från is.
Sedan i augusti har arbetet med att göra Bibliotekstan mer promenadvänligt pågått, och nu är det i det närmaste klart.
– Jag tror att det blir bra flanörstråk, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) om projektet som kostat sex miljoner kronor att genomföra.

Sedan i somras har de som rört sig i området kring Biblioteksgatan Norrlandsgatan kunnat följa arbetet med att göra området mer anpassat för handel och gångtrafikanter. Ett projekt som Stockholms stad bekostat delvis i samarbete med Hufvudstaden, fastighetsbolaget som äger många av husen i området.

Och enligt Bo Wikare, Hufvudstadens vice vd, är omdaningen med fler och bredare gågator välkommen hos deras hyresgäster.

– Det innebär att butikerna kan komma ut i gatumiljön bättre och jag skulle tro att flera kaféer ser möjligheten att ha uteservering, säger han.

Han är nöjd med hur samarbetet mellan staden och den privata sektorn har förflutit. Bolaget Hufvudstaden har betalat installationen av markvärme under plattorna på en sträcka av Norrlandsgatan medan Stockholms stad har stått för resten av finansieringen.

– Kul att staden jobbar med fastighetsägarna och prioriterar den här miljön, säger Bo Wikare.

Och vad är det man har gjort då? Jo, Lästmakargatan, Jakobsbergsgatan och Mäster Samuelsgatan kan numera tituleras gågator mellan Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan.

På Norrlandsgatan har man tagit bort körbanan i norrgående riktning mellan Jakobsbergsgatan och Mäster Samuelsgatan och även breddat gångbanan.  Samtidigt har man slängt in ett 70-tal nya cykelparkeringar runt om i området.

– Vi får en mer gåvänlig miljö. Jag tror att det blir bra flanörstråk, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

May Lannér har bott i innerstan i över tio år och hon rör sig dagligen till fots i Bibliotekstan. Hon berättar att hon är nöjd med hur området blivit mer anpassat för fotgängare men tar tillfället i akt och skickar en hård passning i riktning mot stadshuset.

– Snöröjningen bör bli bättre, även om det inte är aktuellt just idag, säger hon och blickar mot den kala marken på Biblioteksgatan.