Fler ska lockas att promenera

STOCKHOLM Staden växer så det knakar och nu ska en en plan tas fram för att förbättra för fotgängarna. Det övergripande målet är att fler ska vilja och våga gå. Målet är att det man kallar för lokala resor som sker till fots ska vara minst 60 procent i innerstan och 50 procent i ytterstaden. Det ska nås genom att förbättra ett antal gångstråk, förbättra underhållet av gator och minska trängseln.

I dag görs 38 procent av alla resor inom staden till fots.