För få stationer för tömning av båttoa

Nu reagerar båtägare över förbudet mot att tömma toaletter i havet. De kräver fler tömningsplatser – och Transportstyrelsen håller med.

Förbudet mot att tömma toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag trädde i kraft den 1 april. Men det är ett problem att det fortfarande finns för få tömningsstationer i länet.

Dagens 37 stationer i Stockholms skärgård är på tok för få, anser flera av de båtägare som Lokaltidningen Mitt i har talat med. Och de får stöd av Lina Petersson på Transportstyrelsen.

Hon har kontaktats av flera båtägare som är oroliga över hur de ska kunna hantera förbudet.

– Nu tar vi reda på var det saknas bra tömningsmöjligheter och hör med hamnarna om vi kan få dem att ordna fler stationer, säger hon.

Hon tror att många hamnar väntar in i det sista för att se om det verkligen kommer att behöva byggas tömningsstationer.

– Det behövs många fler tömningsstationer för att förbudet ska kunna följas. Det måste bli ”lätt att göra rätt”, säger Lina Petersson.

På Ekerö båtklubb, väster om Stockholm, har man haft en tömningsstation i ett par år och flera av klubbens medlemmar har använt den.

Båtklubben tar extra hänsyn till miljöfrågorna eftersom den ligger i ett känsligt vattenområde med ett vattenintag några hundra meter från klubbens område.

– Det fungerar alldeles utmärkt med den här tömningsanläggningen, som både våra medlemmar och andra båtägare får använda, säger Göran Thingvall, ordförande i klubben.

Göran Thingvall, Ekerö båtklubb.