Så förbättras bussnavet vid Tyresövägen

Vägen till och från bussbytespunkten i Norra Sköndal är otrygg.
Vägen till och från bussbytespunkten i Norra Sköndal är otrygg.
Den efterlängtade ombyggnaden av bussbytespunkt Norra Sköndal är ett steg närmare att bli av.
Stockhoms stad går in med tio miljoner kronor i projektet, som ska göra att fler bussar kan stanna - samtidigt som miljön runt vägen blir tryggare och tystare.


Trångt, otryggt och bullrigt. Miljön runt den hårt trafikerade bussbytespunkten vid Tyresövägen i Norra Sköndal lämnar en del övrigt att önska.

En förbättring av kapacitet och tillgänglighet har länge diskuterats av Trafikverket och Stockholms stad. Nu tycks de vara överens om finansieringen. Staden går in med tio miljoner kronor i projektet, som i övrigt bekostas av Trafikverket. Beslut väntas i Trafiknämnden i februari.

– Vi lägger till pengar för att det här ska bli av. Idag är hållplatsytan för liten för alla bussar som behöver stanna. Miljön är heller inte bra för de som ska ta sig till hållplatserna, säger Daniel Helldén (MP) trafikborgarråd i Stockholm.

Bullerskärmar på båda sidor av vägen

Här är några av de viktigaste åtgärderna:

*Förlängning av busshållplatserna så att fyra ledbussar kan stanna på rad.

*Nya körfält mellan Tyresövägen och hållplatserna, för att underlätta lämning/hämtning av resenärer med bil.

*Bullerskärmar på båda sidor av Tyresövägen och vid hållplatserna.

*Gångtunneln under Tyresövägen ersätts av bredare och öppnare gång- och cykeltunnel.

– Det är ett antal små förändringar som gynnar de som bor i Sköndal, Skarpnäck och Tyresö och som använder de här hållplatserna. Det är en viktig satsning på att öka kapaciteten för kollektivtrafiken. Vi måste minska antalet som åker bil in till stan för att klara klimatmålen, säger Daniel Helldén.

Här ska fler bussar kunna stanna efter ombyggnaden.

Enligt tidplanen ska förberedande arbeten starta nästa år. 2021 ska den omgjorda bussbytespunkten vara färdig.