Här syns Förbifartens största tunnelöppningar – en kort tid till

Sollentuna, Förbifart Stockholm, Tunnelbygge.
Akallatunnelns mynningar som snart ska anslutas till en betongtunnel och täckas över helt.
Sollentuna, Förbifart Stockholm, Tunnelbygge.
Den norrgående tunnelmynningen i Akalla är 29 meter bred och 15 meter hög.
Sollentuna, Förbifart Stockholm, Tunnelbygge.
Armeringsjärn sänks ner med en gigantisk lyftkran.
Sollentuna, Förbifart Stockholm, Tunnelbygge.
Tunnelmynningen inifrån, mot norr och Akalla trafikplats.
Sollentuna, Förbifart Stockholm, Tunnelbygge.
Akallatunnelns mynningar som snart ska anslutas till en betongtunnel och täckas över helt.
Sollentuna, Förbifart Stockholm, Tunnelbygge.
Här framme byggs Akalla trafikplats.
Just nu ligger den norra entrén till Akallatunneln i E4 Förbifart Stockholm öppen, med ett 29 meter brett tunnelvalv och ett som är 26 meter brett.
Men det är en begränsad tid – inom kort byggs en anslutande betongtunnel på 130 meter som kommer att dölja de framsprängda tunnelmynningarna och leda Förbifarten vidare mot Häggvik via ett 480 meter långt betongtråg.

– Bergtunneln här är bara 20 meter, men vi måste spränga bort lite i taget och förstärka berget på ett speciellt sätt för att undvika att tunneln kollapsar. Därför tar det sex månader att bygga 20 meter tunnel, väldigt lång tid, säger Beatrice Martinez som tillsammans med Per-Åke Andersson är byggledare för betongarbetena vid Akallatunneln.

Sollentuna, Förbifart Stockholm, Tunnelbygge. Beatrice Martinez och Per-Åke Andersson, Betongbyggledare.

Per-Åke Andersson och Beatrice Martinez är betongbyggledare vid Akallatunneln. Foto: Christian Lärk

Ett fem meter långt inslagsvalv i betong byggs för att täta ”skarven” mellan bergtunneln och betongtunneln som leder trafiken vidare mot Akalla trafikplats och sedan hela Förbifartens norra ände, Häggvik.

Borrade brunnar sänker grundvattnet tillfälligt

Hela den 130 meter långa betongtunneln ska så småningom täckas över så att de som bor i Akalla dels ska slippa störas av trafiken, dels ska ha lätt att ta sig över till Hansta naturreservat och Järvafältet.

Sollentuna, Förbifart Stockholm, Tunnelbygge.

Den 20 meter långa Akallutunneln blir en av få tunnlar som är bredare än den är lång. Den norrgående tunneln är 29 meter bred och 15 meter hög, den södergående är 26 meter bred och 13 meter hög. Foto: Christian Lärk

Bergtunneln och betongtunneln möts 25 meter under marknivå och 15 brunnar har borrats för att sänka grundvattnet.

Sollentuna, Förbifart Stockholm, Tunnelbygge.

Här byggs den 130 meter långa betongtunneln som leder Förbifarten vidare från Akallatunneln till Akalla trafikplats. Foto: Christian Lärk

– Sedan kan grundvattnet stabiliseras igen. Det är lite krångligt, men å andra sidan jobbar vi ifred här. Uppe i Häggvik är trafiken problemet i stället. Där måste E4 stängas av för att de ska kunna spränga, säger Beatrice Martinez.

1 400 stag håller ner bottenplattan

Grundvattnet är även en utmaning i det 480 meter långa betongtråget som tar vid efter betongtunneln, berättar Beatrice Martinez.

Sollentuna, Förbifart Stockholm, Tunnelbygge.

Byggarbetare från ett turkiskt företag förbereder för betongtunneln i Akalla. ”De bor här precis intill och de har egen kock med sig, det luktar jättegott”, säger Betarice Martinez.

– Vi kommer att ha 1 400 grova stag, 30 meter långa, ner i marken som håller ner bottenplattan i tråget. Annars trycks den upp av vattnet. Vatten kan vara väldigt starkt.

”Det blir spännande när vi möts”

I södra änden ansluter Akallatunneln till en 1,2 kilometer lång bergtunnel från Hjulsta trafikplats. Enligt planeringen ska de två tunnlarna slå igenom, det vill säga mötas, i januari 2020.

– Det blir spännande när vi möts. Då brukar man alltid fira! säger Beatrice Martinez.

Sollentuna, Förbifart Stockholm, Tunnelbygge.

Här kommer trafiken rusa förbi, i tre filer norrut och tre filer söderut, om några år. Foto: Christian Lärk

Karta Förbifart Stockholm

När Förbifarten är klar beräknas det ta 15 minuter att köra från Kungens Kurva till Häggvik. Illustration: Trafikverket

Fakta

En av världens längsta tunnlar i stadsmiljö

E4 Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. I dag finns bara en större väg när du ska passera staden eller ta dig mellan de norra och södra delarna: Essingeleden, rakt genom Stockholm.

Förbifarten binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Restiden för hela sträckan (Kungens Kurva–Häggvik) beräknas till 15 minuter.

Förbifart Stockholm blir en av världens längsta tunnlar i stadsmiljö, drygt 18 av sträckans 21 kilometer går i tunnel.

Tunnlarna utformas med två separata tunnelrör med  vardera tre körfält i respektive riktning. Den längsta tunneln mellan Kungens kurva och Lunda blir 16,5 kilometer lång. Norr om Hjulsta går en kortare tunnel under Järvafältet.

Man bygger till stor del i tunnel för att skona natur- och kulturvärden, men det kostar mer. Förbifart Stockholm beräknas kosta cirka 27 miljarder kronor i 2009 prisnivå, varav 80 procent finansieras av trängselskatt och 20 procent av staten.

Totalt sex trafikplatser kommer att finnas utmed Förbifart Stockholm: Kungens Kurva, Ekerö, Vinsta, Hjulsta, Akalla och Häggvik.

Projektet har pågått sedan 2006. Själva arbetet påbörjades 2016 med de första tunneldelarna i söder. Förbifarten beräknas kunna öppnas för trafik 2026.

Förbifart Stockholm

Förbifartens tunnlar. Illustration: TOMAS ÖHRLING

Källa: Trafikverket