Då kan förbifartsbygget i Häggvik återupptas

Trafikverket backar och går med på att komplettera underlaget.
Trafikverket backar och går med på att komplettera underlaget.
Trafikverket och NCC förhandlar igen efter konflikten som ledde till byggstopp i januari.
Nu hoppas Trafikverket att arbetet ska vara igång under våren.

Vid årsskiftet stoppade NCC arbetet med Förbifart Stockholm i Häggvik, eftersom de ansåg att underlaget var så bristfälligt att de inte kunde garantera att arbetet kunde utföras korrekt och säkert.

Trafikverket höll inte med och stod fast vid att underlaget dög. Men nu har de backat.

På sin hemsida meddelar Trafikverket att parterna nu har återupptagit arbetet – på ritbordsnivå.

– NCC planerar nu upp arbetet och i den mån som behövs så förtydligar vi det underlag som finns idag. Vi ser positivt på processen och hoppas att produktionen kan vara i gång under våren, säger Johan Brantmark på trafikverket.se.

Bertil Schmidt, projektansvarig för arbetet på NCC, skriver i ett mejl till Mitt i att NCC just nu ser över vilken information som saknas.

– Produktionen kan återupptas när Trafikverket har gjort kompletteringarna och arbetshandlingarna är fullständiga. Vår målsättning är att komma igång så snabbt som möjligt men i dagsläget är det svårt att säga hur lång tid det tar, skriver han.

Trafikverket gör fortfarande bedömningen att stoppet inte påverkar öppningen av förbifarten som är beräknad till 2026.