Krav: P-förbud för lastbilar i villaområde

Lastbilarna längs Ringvägen i Fullersta stör invånare.
Lastbilarna längs Ringvägen i Fullersta stör invånare.
Oljefläckar, sprickor i vägen och skymd sikt.
Det vill flera invånare på Ringvägen i Fullersta slippa, genom att förbjuda parkering för lastbilar på sin gata.

Invånarna för fram kravet om parkeringsförbud i ett medborgarförslag till kommunen.

De anser att lastbilarna stör, när bilarna står parkerade i tätbebyggda villaområden.

Enligt invånarna kan de stora lastbilarna även göra det svårt för sopbilar och utryckningsfordon att ta sig fram på gatorna.

Dessutom medför lastbilarna att fotgängare, inklusive barn, och cyklister kan ha svårt att ta sig fram säkert, när lastbilarna skymmer sikten.

Invånarna hänvisar till regler i Stockholms kommun. Där är det förbjudet för lastbilar att parkera på gator under nattetid.

Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden, säger att kommunen inte vill införa parkeringsförbud för lastbilar på Ringvägen. Detta eftersom lastbilarna då riskerar att bara flyttas till andra gator.

Däremot ska kommunen se över frågan, eftersom att parkerade lastbilar inte bara är ett problem på just Ringvägen.