Försenade bussar kostar samhället miljarder

Bussförseningar är både ett problem för resenärerna och en kostnad för samhället.
Bussförseningar är både ett problem för resenärerna och en kostnad för samhället.
Förseningar i busstrafiken i Stockholm kostar samhället upp till 1,5 miljarder kronor. Detta enligt en rapport som Keolis tagit fram.

Trängsel ombord och förseningar pekas ut som resenärernas största irritationsmoment i en ny framkomlighetsrapport som Keolis står bakom och som presenterats under politikerveckan i Almedalen.

I rapporten slås det också fast att förseningar kostar samhället stora pengar. I rapporten presenterar Keolis flera förslag på förändringar som man menar skulle förbättra för busstrafiken i Stockholms innerstad.

– I grunden handlar det om att våga prioritera bussresenärerna framför den enskilda bilisten, säger Keolis affärsområdeschef Alexis Kahlman i ett pressmeddelande.

Fler gatuarbeten och ökad biltrafik pekas ut som de vanligaste orsakerna till förseningar i busstrafiken.

I rapporten lägger Keolis fram en lång rad förslag på åtgärder som skulle förbättra framkomligheten för stadens bussar. Bland idéerna finns fler busskörfält, ökad prioritet för bussar vid trafikljus och hårdare tag mot bilister som använder sig av busskörfält.

Keolis vill också se ett förbud eller enkelriktad biltrafik mellan Odenplan och Vallhallvägen.