Förslag om 80 mil cykelväg

stockholm Nu har ett konkret förslag till en cykelplan tagits fram för Stockholms­regionen. Bakom planen står Trafikverket, landstinget, SL och länsstyrelsen. Förslaget berör 80 mil cykelvägar och har nu skickats ut på remiss.

Förhoppningen är att öka cyklandet. I dag görs bara drygt 5 procent av resorna i länet med cykel, trots att två tredjedelar av pendlarna har under 14 kilometer till arbetet. Cykelplanens mål är att 20 procent av resandet ska göras med cykel före år 2030.