Förslaget: Låt byggbolagen betala för bussen

Kristoffer Tamsons (M) och Pehr Granfalk (M) vill se nybyggaravtal.
Kristoffer Tamsons (M) och Pehr Granfalk (M) vill se nybyggaravtal.
Byggbolag ska kunna betala för bussdriften i nya bostadsområden. Det enligt ett nytt förslag från Alliansen i landstinget.
– Det handlar om att få en positiv start när en stadsdel tar form, säger Kristoffer Tamsons (M).

Alliansen i landstinget vill införa – vad de kallar – nybyggaravtal.

De ska bidra till att kollektivtrafiken kommer på plats i nya områden mycket tidigare än den gör i dag.

– I dag ser vi att kollektivtrafiken inte finns med från start för att invånarna inte finns där, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

”I dag ser vi att kollektivtrafiken inte finns med från start”

Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd

Genom nybyggaravtalen vill landstinget öppna en möjlighet för kommunerna och byggbolagen att finansiera till exempel extra bussturer i nya områden.

Ska byggbolag betala för bussar?

– Det är en sådan dialog vi ser framför oss. De som tjänar pengar på bostäderna är ju byggbolagen och kan vi köra kollektivtrafik tidigt så är det ju en vinst för dem, säger Tamsons (M).

Kan det bli så att byggbolag kommer äga delar av en framtida spårväg?

– Det här handlar inte om att äga. SL söker medfinansiering för att köra tätare trafik. De finansierar i början och sedan trappar deras deltagande av.

”Det här handlar inte om att äga. SL söker medfinansiering för att köra tätare trafik.”

Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd

Tamsons framhåller att det handlar om bussdrift, någon extra avgång med ny spårtrafik eller tillfälliga bussar i väntan på nya tunnelbanan.

Skanska positivt till förslaget

– Tankarna som landstinget har supportar vi. Vi har funderat en del kring att få igång kollektivtrafiken från början, säger Mats Rönnbo, utvecklingschef på Skanska.

För Skanskas del skulle det vara av värde att kunna erbjuda kollektivtrafik tidigt.

”Det våra kunder skattar som viktigast är kollektivtrafik”

Mats Rönnbo, utvecklingschef Skanska

– Vi gör kontinuerliga undersökningar och det våra kunder skattar som viktigast är kollektivtrafik. Det slår högre än grönytor och annat, säger Mats Rönnbo.

Det gäller dock för bolaget att hitta ett sätt att finansiera bussturerna.

– Någon ska ju betala för bussen i slutändan. Men det finns ju en betalningsvilja i det också, säger Mats Rönnbo.

Landstinget vill testa nu

Tamsons resonerar att nybyggaravtal skulle vara en vinst för alla: landstinget, byggbolagen och kommunerna.

Trafiklandstingsrådets partikollega Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande i Solna, är också positiv och menar att ett nybyggaravtal hade varit önskvärt när Järvastaden byggdes.

– Det här är ett sådant område. Hade vi haft den här möjligheten hade vi kunnat prata med de som bygger för att finansiera driften och få mer busstrafik hit, säger Pehr Granfalk (M).


Tamsons och Granfalk

Kristoffer Tamsons (M) och Pehr Granfolk (M) i Järvastaden. Foto: Dennis Andersson


Trafiknämnden i landstinget ska nu undersöka intresset för nybyggaravtal.

– Vi vill hitta ett par piloter i länet och koppla ihop oss, kommuner och byggföretag i ett tidigt skede. Redan när området planeras, säger Kristoffer Tamsons (M).

Fakta

Här skulle nybyggaravtal passa – enligt Tamsons

Exempel på områden där avtal om kollektivtrafik kan passa:

  • Norra Djurgårdsstaden (Stockholm) – 35 000 arbetsplatser och 12 000 bostäder.
  • Ursvik (Sundbyberg) – 16 700 bostäder.
  • Hagastaden (Solna) – 6.000 bostäder och 50 000 arbetsplatser.
  • Barkarbystaden (Järfälla) – 18 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser.
  • Utmed blåa linjen och upprustad Saltsjöbana (Nacka) – 13 500 bostäder och 10 000 arbetsplatser.
  • Årstafältet/Årstastråket/Slakthuset (Stockholm) – 20 000 bostäder och tusentals arbetsplatser.
  • Galoppfältet (Täby) – 6 000 bostäder och 5 000 arbetsplatser.
Källa: Moderaterna