Förslaget: En rondell mitt i Tungelsta

Tungelstavägen.
Haningebon föreslår att en rondell byggs i korsningen Södertäljevägen/Tungelstavägen.
En Haningebo föreslår i ett medborgarförslag att Haninge kommun arbetar för att en rondell anläggs i korsningen Södertäljevägen/Tungelstavägen i Tungelsta. Haningebon menar att korsning är trafikfarlig och att en rondell skulle få till effekt att hastigheten sänks.

”Många fordon som kommer på Södertäljevägen kör i hög hastighet rätt igenom korsningen, utan att se sig för. Samtidigt så är det ett stort antal fordon som struntar i den stopplikt som är angiven och kör rätt ut och över korsningen, utan att se sig för”, skriver Haningebon i förslaget.

Ett antal trafikolyckor har inträffat i korsningen mellan trafikanter, enligt medborgarförslaget.

”En rondell skulle även sänka den hastighet som majoriteten av fordon har genom korsningen och även bibehåller genom Tungelsta centrum”, skriver Haningebon.