Förslaget: Söderbyborna tappar Gullmarsplan

Nobina har kommit med nya förslag på förändringar på busstrafiken lokalt i Haninge.
Nobina har kommit med nya förslag på förändringar på busstrafiken lokalt i Haninge.
Farsta strand föreslås som ny slutstation i stället för Gullmarsplan för Söderby – och Västerhaninge tappar tre busshållplatser. Men samtidigt får Vendelsö ny direktbuss till Gullmarspan, och Handen och Västerhaninge får sina snabbtåg. Nu har förslag på trafikförändringarna inför december 2017 kommit.

SL och dess trafikoperatörer har nu kommit med förslag på trafikförändringar inför december 2017.

För Haninges del är bussoperatören Nobinas förslag inte lika dramatiska som i fjol, då ett flertal direktbussar till stan föreslogs tas bort.

Men det finns vinnare och förlorare även i detta förslag. De stora förlorarna tycks vara Söderbyborna, som tappar Gullmarsplan som slutstation.

”Dessa arbetspendlare sparar ungefär 15 minuter när de ska in till stan.”

Daniel Mohlin, Nobina, om att Söderbyborna får Farsta strand som slutstation i stället för Gullmarsplan
 Linje 806 Söderby-Gullmarsplan föreslås nämligen göras om till Sågen-Söderby-Farsta strand.

Linjen tappar alltså Gullmarsplan som slutstation, men får å andra sidan ett antal avgångar i motrusningen för att erbjuda Söderbyborna att komma till Vendelsö på morgonen och omvänt på eftermiddagen.

Linje 807 Gullmarsplan-Svartbäcken utökas samtidigt med cirka 50 nya avgångar för att ersätta de avgångar på

806 och 818 C som försvinner från stråket utmed Gudöbroleden.


Återigen vill Nobina lyfta fram fördelar med Farsta strand som slutstation före Gullmarsplan. Söderbyborna kommer tvingas byta om de ska till Gullmarsplan, enligt förslaget.

– Men med Farsta strand som slutstation kommer Vendelsö- och Söderbyborna kunna resa betydligt snabbare till pendeltåget och tunnelbanan. Dessa arbetspendlare sparar ungefär 15 minuter när de ska in till stan. När pendeltåget börjar gå i nya tunneln kommer man ju nå Centralen och Odenplan direkt, säger Daniel Mohlin, marknads- och försäljningschef på Nobina Södertörn.
”Vi har fått några reaktioner, och det förstår vi. Detta skapar en hel del frågor, och det är en stor förändring.”
Daniel Mohlin, Nobina, om reaktionerna på linje 806

– Sedan bibehåller vi trafik från andra hållet. Man kan åka från Söderby till Haga-Lyckebyskolan, eller om man ska vidare till Tyresö så kan man åka till Sågen och byta buss där, säger Daniel Mohlin.

Har ni fått några reaktioner på att Gullmarsplan tas bort för 806:an?

– Vi har fått några reaktioner, och det förstår vi. Detta skapar en hel del frågor, och det är en stor förändring. Men utifrån vår statistik är det ungefär 75-80 procent av pendlarna från Haninge som ska norrut från Gullmarsplan, och den absoluta majoriteten får mycket snabbare resor. Alla reser trots allt inte heller till centrala Stockholm, det finns många andra destinationer som Tyresö eller Nacka.

Andra förlorare är norra Västerhaninge. När linje 832 föreslås förlängas mellan Västerhaninge station till Lillgården i Tungelsta kommer bussen inte längre stanna vid Kvartärvägen, Åbygången och Åbylund. Dessa resenärer får upp mot 500 meter längre att gå till närmaste hållplats.
”Vi behöver få veta av Nobina hur många som påverkas, och hur den restidsvinst ser ut som de pratar om.”
Mirja Thårlin, samhällsplanerare på Haninge kommun

Mirja Thårlin, samhällsplanerare på Haninge kommun, ser över förändringarna just nu.

Mirja Thårlin, samhällsplanerare på Haninge kommun, ser över förändringarna just nu.

Mirja Thårlin, samhällsplanerare på Haninge kommun, sitter och går igenom förslagen just nu.

– Vi tittar just nu på vilka som kanske får det sämre och bättre. Till exempel hur 806:ans förändring påverkar Söderbybornas resväg. Vi behöver få veta av Nobina hur många som påverkas, och hur den restidsvinst ser ut som de pratar om, säger Mirja Thårlin.

”Att öka kapaciteten på Gudöbroleden är värt väldigt mycket”

Mirja Thårlin, samhällsplanerare på Haninge kommun

Nobina hävdar att 75-80 procent av Haninges pendlare ska norrut från Gullmarsplan, vad är er bedömning?

– Vi för inte egen statistik på resandet, utan förlitar oss på det SL har. Men det är ju aldrig bra med försämringar, säger Mirja Thårlin.

Däremot gläds kommunen åt snabbpendeltågen för Handen- och Västerhaningependlarna.

– Det är alltid trevligt att vi får skip stop-tåg. Det är ett lyft för Handen- och Västerhaningeborna med snabbtåg, säger Mirja Thårlin.Dessutom föreslås en ny snabbuss, linje 807X, på sträckan Vendelsö-Trollbäcken-Gullmarsplan.

– Den är intressant. Att öka kapaciteten på Gudöbroleden är värt väldigt mycket, säger Mirja Thårlin.
Den 24 april ska kommunstyrelsen lämna in Haninges synpunkter på trafikförändringarna.

Det kan komma fler förslag på förändringar under året från SL, efter att Citybanan öppnat.

Fakta

Här är alla förslagen för Haninge buss- och tågtrafik

De föreslagna pendeltågsförändringarna i Haninge:

Bygget av en ny pendeltågsstation i Vega medför att pendeltågstrafiken kommer vara inställd mellan Skogås och Handen under två veckoslut under mars månad.

Det gäller den 10-11 samt 24-25 mars. Trafiken ersätts då med bussar. Den största förändringen av trafiken på Nynäsbanan är att Nynäshamn får snabbtåg större delen av dagen vilket reducerar restiden mellan Nynäshamn och Stockholm City till ca. 55 minuter.

Dessa snabbtåg stannar mellan Älvsjö och Västerhaninge endast vid Farsta strand och Handen. Under högtrafik går snabbtågen till och från Kallhäll och under mellantrafiken till och från Märsta. Dessa tåg medför att Västerhaninge, Handen och Farsta strand får en utökad trafik.

Under sommarperioden, 22 juni–19 augusti, ställs snabbtågen in och ersätts av tåg som går till och från Kungsängen/Bålsta. Halvtimmestrafiken till Nynäshamn förlängs på vardagar till cirka klockan 22. På helger trafikeras sträckan med halvtimmesintervaller mellan klockan 09 och 20, även under sommaren.
På sträckan Stockholm-Västerhaninge går tåg varje kvart som går till och från Mälarbanan till Västerhaninge. Det blir kvartstrafik även under kvällstid och sommarhelger.

 

De föreslagna bussförändringarna i Haninge:

Linje 806 Gullmarsplan-Söderby
Linjen övervägs att få förändrad linjesträckning. Istället för att trafikera Söderby – Gullmarsplan så trafikerar linjen Sågen – Söderby – Farsta strand där ansluter linjen till
pendeltåg/tunnelbana. Samtidigt föreslås linjen få ett antal avgångar i motrusningen för att
erbjuda resmöjlighet från Söderby till Vendelsö på morgonen och omvänt på eftermiddagen.

Linje 807 Gullmarsplan–Svartbäcken

Linjen övervägs utökas med ca 50 nya avgångar för att ersätta de avgångar på 806 och 818C som försvinner från stråket utmed Gudöbroleden.
Samtidigt övervägs en ny variant av linjen inrättas, linje 807X, som endast ska trafikera hållplatserna Djurgårdsvägen, Sågen, Grindstugan, Gudö, Trollbäckens centrum samt Gullmarsplan. Syftet är att erbjuda snabbare resor till/från Gullmarsplan. Det förutsätter en utredning kring förändringen och utbudet kommer till stor del ersätta avgångar på linje 807.

Vidare övervägs det att linjen kortas av vid Brandbergen så att inga turer fortsätter mot Svartbäcken. Turerna ersätts av fler avgångar på 834 och 824. Resenärer från Svartbäcken
och södra Brandbergen får minst jämn 15 minuterstrafik i stället för varierande 12 minuterstrafik dagtid, restiden till Gullmarsplan och sydöstra Stockholm ökar men restiden till centrala Handen och Stockholm minskar. På stråket mot centrala Handen ökar turtätheten.

Linje 807X (ny linje)
En ny linje 807X övervägs som endast ska trafikera stråket Vendelsö – Trollbäcken – Gullmarsplan och endast hållplatserna Djurgårdsvägen, Sågen, Grindstugan, Gudö, Trollbäckens centrum samt Gullmarsplan. Syftet är att erbjuda snabbar resor till/från Gullmarsplan. Det förutsätter en utredning kring förändringen.

Linje 824
Handenterminalen – Trollbäcken – Tyresö centrum – Tyresö strand
Linje 824 och/eller 834 övervägs att få 7,5-minuterstrafik i rusningstid och 15-minuterstrafik övriga tider.

Linje 827 Jordbro företagspark (Dåntorpsv. Västra) – Jordbro företagspark (Lillsjöv.)(-Albyberg)

Linjen övervägs att få ändrad linjesträckning och förlängas till en ny hållplats vid
vändplanen i västra Albyberg. Nuvarande hållplats Albyberg behöver även flyttas till
infarten till området samt byta namn. Förutsätter att en ny hållplats anläggs vid vändplanen
i Västra Albyberg och ändringen görs då en gradvis inflyttning sker i området och trafiken bör anpassas därefter.

Linje 830 Farsta centrum–Handenterminalen

Linjen övervägs att få förändrad linjesträckning och trafikera hållplats Frykdalsbacken i båda riktningar. Förändringen övervägs att genomföras då arbetsplatserna och ett nytt hållplatsläge är etablerat vid Frykdalsbacken.

Linje 831 Farsta centrum–Östra Skogås
Linjen övervägs att vardagar få utökad trafik till Länna industriområde och få samma turtäthet hela dagen. Turer från/till Truckvägen förlängs således till att börja/sluta vid
Slipstensvägen i stället för Truckvägen under berörd trafikeringstid.

Linje 832 Västerhaninge station – Åbylund

Linjen övervägs att förlängas och trafikera sträckan mellan Västerhaninge station och Lillgården, det förutsätter att linje 835 kortas av.
Linjen trafikerar från hållplats Lillgården till Norrskogsvägen där möjlighet till byte finns till pendeltåg samt att passning på linje 832 bibehålls från dagens linje 835 i Västerhaninge till/från tåg mot Stockholm.

Turtätheten på linjen blir 15-minuterstrafik vardagar och 30-minuterstrafik helger. Anledningen till förändringen är att förenkla linjenätet i södra Haninge, minska den parallellgående trafiken med pendeltåget på linje 835 samt förbättra punktligheten på linje 835. Vidare övervägs även linje 832 att trafikera via Åby bostadsområde men får en annan snabbare linjesträckning och trafikerar då inte norra Åby.

Det betyder att en linje 832 får en tillkommande hållplats på linjesträckningen Västerhaninge sjukhem belägen mellan hållplats Västerhaninge och Rådjursvägen och borttagna hållplatser blir Kvartärvägen, Åbygången och Åbylund och resenärerna får upp mot 500 meter längre att gå till närmaste hållplats. Linjen övervägs även att byta namn till linje 844 för att undvika missförstånd.
Linje 834 Handenterminalen-Brandbergen C-Svartbäcken (-Tyresta by)

Linje 824 och/eller 834 övervägs att få 7,5-minuterstrafik i rusningstid och 15-minuterstrafik övriga tider.

Källa: Trafikförvaltningen, SLL