Fortsatt snabbtåg till Farsta strand

Skipstoptågen slopas på många håll, men blir kvar på Nynäsbanan.
Skipstoptågen slopas på många håll, men blir kvar på Nynäsbanan.
Den kritiserade trafiken med skipstop-tåg på pendeln kommer att slopas – men bara i delar av länet.
Det beskedet lämnar Alliansen i landstinget. På Nynäsbanan, där tågen stannar i Farsta strand, kommer snabbtågen att bli kvar.

Alliansen i Stockholms läns landsting backar om skipstop, även kallat snabbpendeltåg.

På tisdagen meddelade trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) att en majoritet i landstingets trafiknämnd står bakom ett beslut att ta bort snabbpendeltågen på ostkustbanan till nästa år. Även det planerade införandet på Mälarbanan slopas.

 

– Jag tror att alla är överens om att pendeltågstrafiken inte har utvecklats på ett bra sätt. Ansvarsfull politik är att lyssna och vi kan inte gå vidare med ett upplägg som inte möter resenärernas behov, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) till Mitt i.

Målbilden är att ta bort det som fungerar dåligt och behålla det som fungerar bra.

Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd

Samtidigt vill majoriteten i trafiknämnden behålla 2018 års utökade trafikvolym på cirka 20 procent.

– Det är ett skarpt löfte från vår sida. Jag hoppas att det är tydligt och efterlängtat. Målbilden är att ta bort det som fungerar dåligt och behålla det som fungerar bra, säger Kristoffer Tamsons.

Blir kvar på Nynsäbanan

De som pendlar söderut från Farsta strand berörs dock inte av det nya beskedet. På Nynäsbanan kommer skipstop bli kvar även framöver.

–  I Nynäshamn har skipstop varit uppskattat, medan kommuner som Sollentuna och Solna har velat att alla tåg ska stanna på samtliga stationer, säger han.